Del: - -

Tør luft - hvad gør vi?

Hvis I har problemer med tør luft, kan I forsøge at øge luftfugtigheden. Det gøres i de fleste tilfælde bedst ved at sænke temperaturen til 20-22 grader C. Jo lavere jo bedre. Men der er også andre muligheder for at undgå problemerne ved tør luft.

Hvad gør man når luften er for tør

Temperatur

Hvis I holder en temperatur på 20 - 22 grader C, kan I i de fleste tilfælde holde en relativ lav fugtighed over 25 procent, som er det niveau Arbejdstilsynet anbefaler som minimum. Det er den nemmeste, hurtigste og billigste metode.

Hvis det giver klager over kolde fødder, så prøv at løse trækgenerne i stedet for at skrue op for varmen.

Den relative luftfugtighed stiger næsten 10 procent, hvis man sænker temperaturen fra 25 til 21 grader C. Det hjælper samtidig på problemer med øjne og slimhinder, som skyldes varme omgivelser. 

Brug et hygrometer til at tjekke, om I opnår det, I vil.

Befugtning

Vil I op på 40-60 procent luftfugtighed, som National Forskningscenter for Arbejdsmiljø anbefaler, skal der måske mere til.

En automatisk luftbefugter kan synes som en oplagt løsning på problemet med lav relativ luftfugtighed. Man bør dog være opmærksom på, om prisen i forbindelse med vedligeholdelse og regulering står mål med gevinsten.

Bygningsreglementet 2018 giver kun begrænset tilladelse til at befugte indblæsningsluften i et ventilationsanlæg.

En lokal løsning kan være en lille bærbar befugter, der kan tilsluttes en USB indgang. Den kan hæve luftfugtigheden lokalt med nogle få procent, og det kan være nok til at give en mærkbar effekt. Mobile befugtningsanlæg, planter og rislevægge kan også tilføre fugt, men ventilationsanlæg kan mindske effekten.

Sunde øjne

Det er muligt at mindske risikoen for øjenirritation ad andre veje end ved at øge luftfugtigheden. I vores tidligere tema om irriterede øjne kan I læse mere om de forhold, der kan være med til at sikre sunde øjne.

Tema om øjenirritation

Forebyg statisk elektricitet

En anden konsekvens af tør luft er statisk elektricitet. Men også i forhold til statisk elektricitet er der en lang række faktorer ud over den lave relative fugtighed, der har indflydelse på graden af den statiske elektricitet. Disse faktorer og gode råd til at tage hånd om den statiske elektricitet finder du i vores tema om statisk elektricitet.

Tema om statisk elektricitet

Bagsiden af medaljen

Det er dog også sådan, at når den relative luftfugtighed øges, så er der en række forhold i indeklimaet, der forværres. Højere fugtighed kan øge afgasningen fra byggematerialer og giver bedre betingelser for vækst af mikroorganismer, f.eks. skimmelsvamp.

Ovennævnte forhold vil dog ikke forværres i en størrelsesorden, der giver anledning til bekymring, så længe at den relative luftfugtighed holdes under 45 procent i de kolde vintermåneder.

Læs også: Værd at vide om luftfugtighed


Senest revideret den 16. februar 2024