Generelt om radon i indeklimaet

Radon er en ædelgas, som kan ophobes i indeklimaet og være kræftfremkaldende. Derfor skal man sikre bygninger mod indtrængning af gasarten.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Radon er en naturligt forekommende ædelgas, der siver op fra undergrunden. Den kan trænge ind i bygninger gennem kældervægge og gulve og dermed forurene luftkvaliteten. Store mængder Radon medfører øget risiko for at udvikle lungekræft, men er heldigvis relativt let at reducere til et acceptabelt niveau.

Radon på arbejdspladsen

I skal være særligt opmærksomme på radon, hvis I arbejder flere timer dagligt i rum med konstruktioner mod jorden, dvs. i kældre og i rum med terrændæk. Risikoen forstærkes, hvis der er revner i terrændækket.

Sandsynligheden for forhøjede mængder af radon i indeluften falder jo højere oppe i etagerne, I arbejder. Det oplyser seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Radon er skyld i 300 dødsfald om året

Radon udledes af radium (henfaldet fra uran), der findes over alt i de øvre jordlag. Radon udsender alfastråler, som potentielt kan beskadige celler i luftveje og lunger via via indånding. Radon menes at være skyld i cirka 300 dødsfald om året på grund af radonrelateret lungekræft. Risikoen øges med mængden af radon i indeluften.

Du kan læse mere om sundhedsrisici ved radon på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Radon kan hverken lugtes, ses, høres eller smages – men heldigvis kan man måle mængden. Radon måles i Bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Læs mere om måling af radon her.

Kravene blev skærpet i 2010

Kravene til radonsikring blev sidst skærpet i 2010 på baggrund af anbefalinger fra WHO. I nybyggeri skal der radonsikres, så indholdet i indeluften ikke overstiger 100 Bq/m3.

De internationale anbefalinger er, at der bør vælges et nationalt referenceniveau for radon i indeluften på mellem 100 og 300 Bq/m3.

På den baggrund anbefaler Trafik- og Byggestyrelsen, at der i eksisterende bygninger iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³.

Reducér indholdet af radon i indeluften

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) oplyser i en vejledning, at man kan reducere indeluftens indhold af radon på fem måder:

  • Ved at gøre gulvkonstruktionen lufttæt mod jorden
  • Ved at øge ventilationen i bygningen
  • Ved at reducere lufttryksforskellen over gulvkonstruktionen med balanceret ventilation
  • Ved yderligere at sænke lufttrykket under gulv ved at etablere sug under gulvkonstruktionen
  • Ved at etablere et radonstoppende plan under bygningens grundplan. (Nok kun muligt for nye bygninger)

Læs vejledningingen om ruducering af luftens indhold af radon her

SBi undersøger i 2016 forskellige bygningsmaterialers egenskaber i forhold til radonsikring. Læs SBi undersøgelsen her.

SBi har tidligere udgivet tre anvisninger om radonsikring: SBi-anvisning 247, ’Radonsikring af eksisterende bygninger’ og SBi-anvisning 233, ’Radonsikring af nye bygninger’ samt SBi-anvisning 232, ’Radon – kilder og målinger’.

De tre SBi-anvisninger fortæller mere om, hvordan radon trænger ind i bygninger, og hvad man kan gøre for at forebygge det. Anvisningerne kan købes via www.anvisninger.dk

Du kan hente mere viden og inspiration på www.radonguiden.dk, som ganske vist er målrettet boligejere.


Senest revideret den 20. april 2020