Case - Hurtig reaktion og information om asbest

Bramsnæsvigskolen reagerede hurtigt, da de opdagede, at der var asbest i loftet på en af gangene på skolen. Fredag konstaterede kommunens byggesagkyndige, at loftet muligvis indeholdt asbest. Mistanken blev bekræftet af prøveresultaterne om mandagen og onsdag morgen var handleplanen klar og forældre, børn og personale fik besked: Asbesten bliver fjernet i løbet af 14 dage.

Hurtig reaktion da asbesten blev opdaget

Skolen fandt asbestloftet ved et tilfælde. "Hvad er det egentligt for et loft?", blev pedellen tilfældigvis spurgt. Og ingen kunne svare. Men det var ikke tilfredsstillende for skolens leder, Lars Christian Jørgensen, der tilkaldte kommunens byggesagkyndige med det samme. Og fordi den byggesagkyndige mente, at det muligvis var asbest, valgte skolen ikke at tage nogle chancer. Gangarealet med asbestloftet blev dækket til og eleverne i de tilstødende klasseværelser sendt hjem. Samtidig blev et firma med erfaring fra asbestrenovering tilkaldt for at foretage de nødvendige undersøgelser, der kunne afgøre hvorvidt det virkelig var asbest eller ej.

Overreaktion er bedre end det modsatte

Skoleleder Lars Christian Jørgensen valgte at afskærme området, hvor de mistænkelige lofter befandt sig, før de egentlig var sikre på, om der var asbest eller ej. "Asbest er et emne, der kan få folk op på mærkerne, fordi der har været så meget snak om, hvor farligt det var. Derfor valgte vi at lukke af med det samme, sende børnene hjem og give dem en seddel med til forældrene om, at vi var i gang med at undersøge for asbest. Hellere overreagere end at underreagere. Det ville være bedre, at vi kunne sige til forældrene, at der ikke var noget at komme efter, end at de skulle undre sig over, at de ikke har hørt noget tidligere, hvis der opstod et problem".

Asbesten bliver fjernet

Da det stod klart, at lofterne indeholdt asbest skulle der tages en beslutning. Skulle man lade det sidde eller skulle det fjernes? Af Arbejdstilsynets vejledning om asbest fremgår det, at det er "tilladt fortsat at bruge asbest og asbestholdigt materiale, indtil materialet er udtjent eller bortskaffes". Der var altså intet i vejen for, at de hele asbestplader i loftet på Bramsnæsvigskolen blev siddende. Alligevel valgte skolen at få loftet udskiftet. "Vi ved allerede nu, at vi skal have lavet taget og derfor skal arbejde i området omkring lofterne. Dertil kommer, at vi gerne vil være fri for bekymringen om, om der en dag kommer en bold igennem loftet, der ødelægger asbestpladerne. Indtil nu har der ikke været skader på loftet, men et gangareal på en skole er et udsat sted. Derfor vælger vi at få det helt fjernet i første omgang". 

Kommunikation er alfa og omega 

Kommunens kommunikationsafdeling har hjulpet skolen med at kommunikere sagen på den bedst mulige måde. "Vi vidste, at det var vigtigt, at forældre, personale og elever blev informeret hurtigt og præcist om sagen. Derfor var det vigtigt for os at have en handleplan klar hurtigst muligt, så vi signalerede, at vi havde styr på sagen", fortæller skoleleder Lars Christian Jørgensen. Skolen lavede også en liste over typiske spørgsmål omkring sagen, som blev lagt ud på skolens og kommunens hjemmeside og sendt ud som pressemeddelelse.


Senest revideret den 21. februar 2020