Del: - -

Da Hvalsø Skole fandt PCB

Det er en langvarig proces at slippe af med PCB. I foråret 2010 skrev en lokalavis på Roskildeegnen: ”Farligt stof lukker dele af skole”. Hvalsø Skole havde fundet PCB i fugerne omkring vinduer og døre, og mellem betonelementerne i den del af skolen, som var opført omkring 1970.

Det var Hvalsø Skole på Midtsjælland, der på denne måde kom i pressen. Der var fundet PCB i fugerne omkring vinduer og døre, og mellem betonelementerne i den del af skolen, som var opført omkring 1970.

Det var et tilfælde, at PCB blev fundet på skolen. Nogle af de ansatte havde hørt i radioen, at en anden skole havde problemer med PCB. De snakkede med sikkerhedsrepræsentanten, som herefter henvendte sig til Teknisk Forvaltning. Her mente man, at der var en risiko for, at der også var PCB på Hvalsø Skole.

Ekstern hjælp

Teknologisk Institut blev inddraget, og de fandt PCB i fugerne omkring vinduer og døre. Men der var også PCB i fugerne mellem betonelementerne. Teknologisk Institut målte også PCB i indeluften. Her kom den alarmerende melding, at værkstedsfløjen, der husede træsløjd, metalsløjd og musik, havde så store koncentrationer af PCB, at den del af skolen blev lukket. De blev først taget i brug efter at vinduer og døre blev udskiftet. I den mellemliggende tid foregik meget af sløjdundervisningen udenfor ved huggeblokke og med brug af økse og dolke.
Skolen var hurtig til at informere forældre og personale. Skolen trykte et informationsark, som fortalte om situationen, om hvor farligt PCB er, og hvor man kunne få yderligere svar på sine spørgsmål.
Skolen satte embedslægen, et rådgivende ingeniørfirma og en arbejdsmiljøgiver sammen med kommunens tekniske forvaltning for at udarbejde en handlingsplan.

Aktion på flere områder

Først blev fugemassen omkring vinduer og døre i værkstedsfløjen udskiftet, og der blev sat nye vinduer og døre i. Det skete i sommerferien i 2010. I efterårsferien kom turen til de øvrige klasselokaler og i juleferien blev det administrationsfløjens tur. Desuden blev der indført ekstraordinær rengøring.

Senere er der lavet ændringer i ventilationen. Tidligere kørte ventilationsanlægget med undertryk i klasserne. På den måde blev PCB suget ind i lokalerne fra en udvendig PCB-kilde. Nu bliver der ventileret med overtryk i klasselokalerne, og de udvendige fuger mellem betonelementerne er fjernet.

Fortsat problemer og opfølgning

Lejre Kommunes Center for Ejendomsdrift har ansvaret for alle tiltag vedrørende PCB på skolen, og der er lagt vægt på en stor involvering af skolen og et højt informationsniveau.

Der fortages stadig i 2014 målinger af PCB i indeklimaet 14 forskellige steder i de renoverede bygninger. De fleste steder er koncentrationen kommet under grænseværdien på 300 ng PCB/m3. Men fællesrummet har længe drillet. I løbet af de sidste to år er der fundet nye PCB-fuger i rummet, som er blevet fjernet. PCB-niveauet er faldende, men var stadig 470 ng PCB/m i december 2013.

- Det er en langstrakt affære, men vi har aftalt med vores rådgiver, at vi venter et halvt år for at se, om niveauet stadig falder. Hvis ikke, skal vi til at fjerne sekundære kilder til PCB’en, siger bygherrerådgiver Per Stallknecht fra Lejre Kommune.

Casen er opdateret i 2014.


Senest revideret den 21. februar 2020