Teknologi, der giver sundere indeklima og færre lugtgener

Beskidte bleer, våde senge, røg og uhygiejniske hjem kan alle være kilder til dårlig lugt, som kan gøre det ubehageligt at gå på arbejde i pleje- og omsorgssektoren. Det kan påvirke forholdet mellem personale, borger og pårørende. Vi ser på teknologiske løsninger som intelligente bleer, affaldsrobotter og luftrensere i dette tema.