Del: - -

Krav og regler

Lovgivningen opstiller en række krav og retningslinjer for luftkvaliteten på arbejdspladser.

Kraven til luftkvaliteten er primært beskrevet i:

Generelt gælder, at luften skal være ren, og at der jævnligt skal tilføres frisk luft, så der ikke opstår utilpashed blandt medarbejderne. Bygninger bør som hovedregel ventileres for forureninger fra byggematerialer, inventar, mennesker og deres aktiviteter.

Krav til ventilation og vedligeholdelse

Bygningsreglementet (§229 og §447) har klare regler for luftskifte i nybyggeri, som sikrer et passende forhold mellem rummets størrelse og det antal børn eller voksne, som er i rummet. I f.eks. klasselokaler skal luftrummet per person være 6 m3. Samtidig bør der være mekanisk ventilation, der indblæser minimum 5 liter luft per sekund (l/s) per person, samt 0,35 l/s per m² gulv, samtidig skal det sikres at CO2 indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 0,1 procent CO2.  

På samme måde gælder der særlige krav for blandt andet kontorer, plejehjem og daginstitutioner. Behovet for ventilation stiger naturligt i takt med personernes fysiske aktivitet, graden af afgasning, tobaksrygning og andre lugtgener.

En overordnet retningslinje for ventilationen i røgfrie områder lyder på ca. 4-10 liter luft per sekund afhængig af rummets størrelse.

Der skal følge brugsanvisning med nye ventilationsanlæg, og det bør dokumenteres, at anlægget fungerer effektivt, inden det tages i brug. Se også vejledning til funktionsafprøvning.

Læs også: Sådan sørger i for, at installationerne virker

Alle ventilationsanlæg og udluftningskanaler bør kontrolleres regelmæssigt og holdes forsvarligt rene af folk med særligt kendskab til ventilationsanlæggets funktion og formål. Det er især påkrævet, hvis anlægget er tilstoppet, funktionen er forringet, eller hvis der kan dannes sundhedsskadelige stoffer i anlægget, for eksempel fordi der udsuges biologisk aktivt støv.

Kuldioxid – CO2

Alle mennesker producerer CO2 i udåndingsluften. CO2 i for store mængder kan være ubehageligt, og koncentrationen bør derfor ikke overstige 0,1 procent af det samlede luftindhold. Overstiger koncentrationen 0,2 procent i kortere perioder, er ventilationen utilstrækkelig, og luftskiftet skal derfor øges. Der er særlige regler for CO2 koncentrationen i skoler og daginstitutioner,

Afgasning og støv

Der skal tilføres frisk luft for at opretholde et behageligt indeklima, og der er grænser for, hvad man kan tillade af kemisk afgasning fra materialer og inventar. Ozon fra printere og kopimaskiner må ikke overstige grænseværdien på 0,1 per million dele luft (ppm). Formaldehyd fra blandt andet limstoffer bør ikke overskride 0,1 milligram per m3.

Krav om begrænset støvindholdet i luften varierer efter anvendelsen. I klasseværelser og daginstitutioner bør der være mindre end 0,2 milligram støv per m3 og på kontorer under 0,15 milligram.

Luftfugtighed

Der er ingen krav til luftfugtigheden på arbejdspladsen, men Arbejdstilsynet anbefaler, at den relative luftfugtighed (RF) normalt bør ligge mellem 25 og 60 procent – lavest om vinteren og højest om sommeren.

Læs også: Værd at vide om luftfugtighed


Senest revideret den 12. februar 2024