Få hele indeklimaet med i renoveringen

Energirenoveringer vil næsten altid påvirke indeklimaet, men det kræver opmærksomhed at sikre sig, at der sker forbedringer både i forhold til lysforhold, luftkvalitet, temperatur og støj.

Kommuner landet over er i gang med at bringe CO2 udledningen ned og spare på energiforbruget. Men fokus bør i lige så høj grad være på at få et godt indeklima. Det mener seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Kirsten Engelund Thomsen. Hun har blandt andet stået for udgivelsen af en SBi-anvisning om energirenovering af skoler.

- Når vi snakker energirenovering, skal vi i samme moment huske indeklimaet. I skoler skal enhver ombygning basere sig på et helhedssyn, som inddrager såvel hensynet til et energieffektivt byggeri som et godt og sundt indeklima med god luftkvalitet, lavt støjniveau og god udnyttelse af dagslyset. Vi skal trods alt opholde os i bygningerne, siger hun.

Ingen nem opgave at energirenovere

Det kan sagtens lade sig gøre at energirenovere og få et bedre indeklima samtidig – men hvis man ikke passer på, kan man også risikere at få et dårligere indeklima.

- Det er ikke nogen nem opgave. Hvis man gerne vil have det ene, har det ofte indflydelse på noget andet. Større vinduer giver for eksempel mere dagslys, men man risikerer også problemer med blænding og overtemperaturer, siger Kirsten Engelund Thomsen.

Spørgsmål om indeklimaet

Derfor er der en række spørgsmål, man bør stille til de forskellige typer tiltag, der vil blive gjort i forbindelse med energirenoveringer.

- Allerførst kan man jo spørge, om der er eksisterende problemer med indeklimaet, som man kan løse ved samme lejlighed, siger Kirsten Engelund Thomsen.

- Men man kan også spørge ind til konsekvenserne af de forskellige tiltag, tilføjer hun.

Læs konkrete spørgsmål til energirenovering.

Brugerne og bygningens formål bør inddrages

Spørgsmålene og svarene afhænger af den funktion, hvert enkelt rum har. Der er stor forskel på, hvad en skole og en kontorbygning skal præstere, men der er også ligheder.

Under alle omstændigheder bør arbejdspladsens brugere kræve at blive inddraget. Og de bør sikre sig, at der er kompetente fagfolk involveret i byggeprocessen, som har et bredt kendskab til indeklima.

- Det er ikke nok, at de ved, hvordan de skal efterisolere for at undgå problemer med fugt. De skal også vide, hvilke materialer de skal anvende for at undgå afgasning og dårlig akustik, siger Kirsten Engelund Thomsen som eksempel.

Byg i etaper, hvis der ikke er råd til helhedsløsning

Hun anerkender, at helhedsløsninger ofte strander på manglende økonomi.

- Men så må man overveje at bygge i etaper og f.eks. tage en skolefløj ad gangen. Det er spild af penge at energirenovere, hvis man efterlader et byggeri, det er ubehageligt at opholde sig i, siger hun.

Læs også:

Hjælp til at få helheden med

Der er forskellige muligheder for at sætte et helhedsorienteret syn på byggeprocessen. SBi har udgivet en anvisning 212 om ”Energieffektive skoler”, som indeholder et helhedssyn, som også kan bruges i andre bygninger.

De nyeste SBi-anvisninger 239 og 240 handler om efterisolering af småhuse. De kan også være velegnede ved renovering af mindre institutioner.

Det er også en mulighed at følge Dansk Indeklimastandard i forbindelse med en renovering eller følge en certificering for bæredygtigt byggeri – for eksempel DGNB. Læs indeklimaportalens tidligere artikel om dette:

Bæredygtigt byggeri


Senest revideret den 26. april 2021