Stil spørgsmål til energirenoveringen

Skal I efterisolere, have nye vinduer eller nye lysarmaturer på arbejdspladsen? Det kan have konsekvenser for indeklimaets mange forskellige aspekter, som det kan være svært at gennemskue for ikke-fagfolk. Selv fagfolk kan have svært ved det.

Her er en række spørgsmål, som en leder eller arbejdsmiljørepræsentant bør stille, hvis I skal i gang med at energirenovere.

Svarene kan bruges konstruktivt til at pege på løsninger, der samtidig med energibesparelser kan resultere i et bedre indeklima.

Ved efterisolering:

 • Kan vi risikere fugtproblemer?
 • Kan vi risikere overophedning om sommeren?
 • Hvad kan vi gøre for at undgå eventuelle problemer?

Nyt ventilationsanlæg:

 • Er der afsat penge til indkøring og vedligeholdelse?
 • Er der afsat ressourcer til at oplære personalet til at bruge det rigtigt?
 • Er det let at betjene, så det vil blive anvendt korrekt?
 • Hvor meget støjer anlægget – og kan der gøres noget for at dæmpe støjen?

Nye lysarmaturer:

 • Er der dagslys nok?
 • Kan lyset blænde eller give refleksioner i computerskærme?

Nye vinduer:

 • Kan vi få problemer med blænding, overophedning mv., og hvad kan vi gøre for at undgå det?
 • Er der for eksempel tilstrækkelig solafskærmning?
 • Hvor mange timer om året, vil vi fx komme over 26 grader?
 • Kommer der tilstrækkeligt dagslys ind af de nye vinduer?

Nye materialer indvendigt:

 • Er der valgt materialer, som er lavt afgassende?
 • Er de miljøvenlige?
 • Er de rengørings- og vedligeholdelses venlige?
 • Hvilken indflydelse har materialevalget på akustikken og lydisoleringen?

Senest revideret den 18. august 2020