Del: - -

Spørg andre og tag subjektive input alvorligt

Spørg brugerne, fx biblioteksbrugere, elever og pårørende på sygehuset, hvordan indeklimaet er. Deres svar kan være med til at påpege problemer med medarbejdernes indeklima.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Medarbejderes indeklima er også andres indeklima; især på institutioner, skoler og i omsorgssektoren. Patienter, biblioteksbrugere, skoleelever og plejehjemsbeboere kan derfor godt have en oplevelse af indeklimaet, som det er værd at tage i betragtning, når der laves en arbejdspladsvurdering (APV).

Selv gæster på kortvarigt besøg kan opdage tung luft eller støv, som medarbejderne bare har vænnet sig til eller accepterer som et rammevilkår. Det fortæller professor Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut.

- Folk, der kommer udefra, har mere friske sanser. De er heller ikke tynget af andre oplevelser. Medarbejdere, der er utilfredse med chefen, vil ofte også være mere utilfredse med indeklimaet. Derfor kan man få et mere nuanceret billede af situationen ved ikke kun at spørge medarbejderne, men også ”kunderne i butikken”, siger han.

Subjektive svar bør undersøges nærmere

På skoler er der krav om at lave en undervisningsmiljøvurdering (UMV), som afdækker elevernes opfattelse af blandt andet indeklimaet. Og den viden, der kommer ind, kan også bruges til at nuancere billedet af personalets arbejdsmiljø.

Dansk Center for UndervisningsMiljø (DCUM) udbyder onlinetjenesten ”Termometret” til at vurdere undervisningsmiljøet. Mellem 400 og 500 skoler benytter sig af det hvert år.

Specialkonsulent Rasmus Challi fra DCUM mener bestemt, at man skal tage elevernes opfattelse alvorligt.

- De kan godt svare på, om det er for koldt eller varmt, og om lyset er tilstrækkeligt. Måske ved de ikke, at de får hovedpine, fordi luften er tung, men det er et signal, skolen kan tage alvorligt og undersøge nærmere – for eksempel med målinger, siger han.

Det er professor Lars Gunnarsen, SBi, helt enig i, og han tilføjer:

- Subjektive svar fra en tilfredshedsundersøgelse giver en pejling på, hvad der er galt, men ingen løsninger. Det er en meget god idé at følge op med kontante målinger og søge rådgivning til, hvad man kan gøre ved et eventuelt problem. Det giver et bedre grundlag for at handle rigtigt, siger han.

Når svarene bruges på den måde, bliver hele arbejdet med APV’en kvalificeret og løsningerne virkningsfulde og holdbare.


Senest revideret den 7. juli 2021