Del: - -

Indoor Air Comfort

Indoor Air Comfort er et internationalt mærke, der favner flere forskellige lovgivningers og mærkningsordningers krav om grænseværdier for emission af VOC'er til indeklimaet.

Mærket administreres af Eurofins Product Testing A/S i Galten lidt udenfor Aarhus, som er verdens største testfacilitet for afgasning af byggematerialer.

Indoor Air Comfort består af to mærker. Standardmærket, ”Indoor Air Comfort”, garanterer, at produktet overholder alle lovgivninger i EU vedrørende afgasning.

Guld overholder frivillige krav i Europa

Guld-mærket, ”Indoor Air Comfort Gold”, overholder, foruden de lovmæssige krav, de fleste krav til frivillige mærkningsordninger i Europa, og udgør således en form for overligger.

Indoor Air Comfort Gold er et internationalt anerkendt mærkningsordning af byggematerialer, såsom gulve, tæpper, isolering, maling, klæbestoffer, lofter, paneler, vægbeklædninger, osv.

Mærkningsordningen fungerer således som en paraplymærkning, idet den påviser opfyldelse af kriterierne ved en række forskellige mærkningsordninger.

Indoor Air Comfort Gold dækker de strengeste af disse krav og anses derfor som et ”best in class” label for producenter.

Normalt siger mærket ikke noget om lugten

Indoor Air Comfort Gold garanterer, at de krav der findes til frivillige indeklimamærker og lovkrav i Europa i forhold til  afgasning af skadelige stoffer er overholdt.

På særlig efterspørgsel fra producentens side, kan produktet endvidere være undersøgt for lugtgener, der kan forekomme ved afgasning af ikke-skadelige stoffer.

Det vil for eksempel være tilfældet, hvis produktet også er mærket med Dansk Indeklimamærkning eller det finske M1.

Årlig kontrol med produkt og produktion

I ordningen ligger der krav til årlig inspektion af producentens produktionsfaciliteter, samt årlig gentest til validering af produktets opfyldelse af testkriterierne.

På den måde er man som forbruger sikret produkter, der kontinuerligt har den mindst mulige negative påvirkning på indeklimaet.


Senest revideret den 22. april 2020