Del: - -

Case - DR bygger på indeklimamærkede materialer

Da DR Byen i Ørestad stod klar sidst i år 2006, var det en bygning præget af sunde byggematerialer og et godt indeklima, som medarbejderne indtog.

Bestyrelsen bag projektet har fra starten stillet krav til miljø og indeklimaforhold. Et faktum, som har gjort det muligt for miljøleder Marianne Fox, at understøtte de bedst mulige indeklimaforhold i bygningen.

Let at forstå og anvende

”Det gode ved indeklimamærket” udtaler Marianne Fox ”er at det er let at forstå og anvende i praksis”. Indeklimamærket opererer med en tidsfaktor, som angiver hvor længe det tager for materialerne at afgasse, efter produktionen. Der er derfor ikke en masse tekniske termer, man skal forhold sig til.

Marianne Fox’s råd er i det hele taget, at man ikke skal gøre arbejdet med indeklima og miljø for teknisk. Brug eksisterende undersøgelser og datamateriale, i stedet for at knække nakken på tunge undersøgelser selv. Brug i stedet energien på at gennemføre det praktiske arbejde og træffe de rigtige beslutninger. Bliver der alligevel spørgsmål, som ikke kan besvares gennem eksisterende materiale, kan det være en god ide at rådføre sig med eksperter på området. Her har DR blandt andet rådført sig med eksperter fra Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet.

Redskab til at stille krav

Indeklimamærket har hjulpet DR til at stille de rigtige krav til leverandørerne. Når der i DR Byen skal etableres 1800 arbejdspladser, er der f.eks. sat krav til, at produkternes afgasning skal ske hos producenten. Således belastes indeklimaet ikke i de bygninger de skal bruges i. Kravene til Indeklimamærket har i denne forbindelse hjulpet til at rette fokus på, at afgasningsfaktoren har en stor betydning. På samme måde har andre aspekter indenfor indeklimamærkningen, været med til at fokusere på bestemte emner, når der skal stilles krav til produkters indeklimamæssige egenskaber.

Opbakning fra ledelsen afgørende

En afgørende forudsætning for, at Marianne Fox kan være med til at skabe et godt indeklima i DR byen, er ledelsens opbakning. Dette projekt har dels været præget af, at ledelsen fra starten har sat krav til indeklimaet, miljø - og arbejdsmiljømæssige forhold, men også at de har været lydhør overfor de konkrete tiltag der er lavet gennem projektet.

Det at ledelsen fra starten satte krav til indeklimaet, har ligeledes gjort det muligt at tænke det ind fra starten, og dermed også i alle byggeriets faser, hvilket har afgørende betydning for det endelige resultat.

Mange andre hensyn

Selvom det har været højt prioriteret at skabe et godt indeklima i DR Byen, har valgene mellem forskellige materialer og produkter ikke været let. Ud over de indeklimamæssige forhold, er der en masse andre aspekter at tage højde for. Kvalitet, fleksibilitet, miljøforhold, æstetik osv. Så selvom der finde mange forskellige indeklimamærkede produkter, indenfor de forskellige kategorier, har valget ikke altid været let.

Tænk i helheder

”Det har været vigtigt for os at tænke holistisk, samt at fokusere på individuelle oplevelser” udtaler Marianne Fox. Det er således ikke tilstrækkeligt, blot at skabe et godt indeklima. Det er mindst lige så vigtigt at indeklimaet kædes sammen med de individuelle ønsker, der er på arbejdspladsen.

Individuelle ønsker, som selvfølgelig er meget forskellige, da der er tale om en arbejdsplads med mange forskellige typer af medarbejdere. Indeklimaet og arbejdsmiljøet skal derfor være så dynamisk, at det både føles godt af en medarbejder i ’DR ung’ afdelingen, som arbejder på én måde, men også en medarbejder på P1-redaktionen, som arbejder på en helt anden måde, ligesom det oftest vil være meget forskellige mennesker der arbejder i de forskellige afdelinger. Indeklimaet hænger derfor sammen med et godt miljø og et godt arbejdsmiljø, samt måden man organiserer arbejdet på.  


Senest revideret den 22. april 2020