Del: - -

Certificeret drift er et værktøj til bedre indeklima

DGNB-certificering for bygninger i drift kræver, at der sættes mål for blandt andet indeklimaet

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Det kan være godt for både klima, miljø, økonomi og indeklima at få bedre styr på driften af jeres bygning. Her kan DGNB Drift bruges som værktøj. Det giver overblik og mulighed for at analysere sig frem til eventuelle forbedringer. 

”Det er et procesværktøj, hvor man skal recertificeres hvert tredje år. Bygningen bliver ikke målt op imod andre, men man har en baseline, og så handler det om at optimere på driften og indeklimaet, så det kan blive bedre,” forklarer teknisk konsulent Feodora Frisesdal fra Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der står bag certificeringsordningen.

Hun fortsætter:

”Man bliver bevidst om, hvordan indeklimaet er og om, der er grundlag for at fastholde eller optimere på det.”

Alt efter, hvor højt man scorer i de forskellige kriterier, opnår man en score fra bronze til platin.

DGNB giver gode idéer til forbedringer

DGNB Drift har ni kriterier fordelt indenfor de tre hovedemner: Miljø, økonomi og social. Og det er i det sidste hovedemne, kriteriet om indeklima ligger.

Kriteriet kræver, at der måles på og opstilles målsætninger for temperatur, luftkvalitet og eventuelt luftfugtighed.

Det giver ekstra point at måle på brugernes tilfredshed, hvor der kan spørges ind til andre indeklimaparametre. Det kan være visuel komfort, lys- og lydforhold.

Man kan også vælge at lave yderligere målinger og dermed opnå flere point.

”Men det vigtige er, at man vurderer ens data og evaluerer det i forhold til målsætningen og planlægger eventuelle tiltag. Det kan for eksempel være mål om at fastholde et godt niveau, eller at man vil forbedre luftkvaliteten og øge antallet af brugere, der er tilfredse med indeklimaet,” siger Feodora Frisesdal og fortsætter:

”Ved recertificering måler og evaluerer vi på, om indsatserne har virket.”

Der er metodefrihed for indsatser, men ordningen rummer en række forslag til, hvordan driften og indeklimaet kan optimeres, hvis der er behov for det.

Gode erfaringer allerede

DGNB for bygninger i drift blev introduceret i Danmark i 2016, og 44 danske bygninger har fået certifikatet siden da (status 25. maj 2023). Det er dog først i 2023, at ordningen har fået sin egen danske version, hvor der er taget højde for danske forhold.

En af dem er HTX Roskilde, og det har vi også skrevet en artikel om, som du kan læse her: indsæt link

Rådet for Bæredygtigt Byggeri har i 2023 nedsat et fagudvalg, der skal se på, hvordan ordningen kan forbedres. Her deltager nogle af de bygningsejere, der allerede har certificeret en bygning i drift.

”Mange af dem har gode erfaringer med det. De siger, at de har reduceret forbruget af energi, og at det er lettere at leje bygningen ud til en højere pris,” siger Feodora Frisesdal

Læs mere om certificeringsordningen på Rådet for Bæredygtigt Byggeris hjemmeside


Senest revideret den 04. august 2023