Del: - -

Gode råd til bedre rumdesign

Den ukomplette guide ud fra den viden, vi har i dag. Forskerne ved, at rums arkitektur, design og indretning påvirker de mennesker, der opholder sig der. Men de kan endnu ikke sige, hvad der fungerer bedst.

Stamers Kontor på DTU har arbejdet med æstetik og lys

Foto: Stamers Kontor DTU
Af journalist Lone Bolther Rubin

Forskerne ved, at rums arkitektur, design og indretning påvirker de mennesker, der opholder sig der. Men man har stadig lang vej til at kunne sige præcis, hvad der fungerer bedst ud fra et fysiologisk og psykologisk aspekt.

Denne guide skal derfor tages med et gran salt og bygger dels på forskning, dels på brugeres udsagn i forbindelse med byggeinnovation.

Skab hjemlige miljøer

Hjemme er man tryg, og tryghed er et væsentligt parameter til at skabe balance i kroppen. Hjemlighed er individuelt - men de fleste tænker på hyggelige kroge, forskelligartet belysning, pynt og lignende (men undgå rod). Det er en særlig udfordring at skabe hjemlige miljøer på arbejdspladser, hvor den enkelte ikke har en fast plads.

Træk naturen ind i rummet

Fotografier af natur eller en hel væg med skovtapet er brugernes foretrukne billedkunst. Grønne planter, rislende vandkunst, sten og andre naturlige elementer har beroligende effekt. Udsigt gennem til grønne områder fremmer helingsprocessen efter operation - og har formentlig også en sund effekt på raske mennesker. (Man kan overveje at flytte noget af arbejdet, for eksempel et møde, udenfor).

Skab forskellige lysforhold

Der skal selvfølgelig være lys nok til, at man kan løse sine arbejdsopgaver uden at lave fejl, men det er forkert at tro, at der skal være lige meget lys overalt. Brug for eksempel væglamper og bordlamper til at skabe varierede lysforhold i rummet. Det er en god idé at etablere dynamisk kunstlys, der følger døgnets rytme.

Få dagslys ind fra flere sider

Det er ikke kun lyset fra dagslyset, der betyder noget. Det er også "udsigten" til lyset. Har I for eksempel kun vinduer i én retning, så kan I måske åbne nogle døre, så I kan se lys fra andre retninger også. Bruger i solafskærmning - så sørg for, at det kun er afskærmet lige der, hvor det er nødvendigt.

Brug farver og kunst med omtanke

Farver, som forekommer i naturen (blå, grøn, sand mv) virker afdæmpende. Blå sænker simpelthen blodtrykket. Men hvis man gerne vil have et højt energiniveau i for eksempel et innovativt miljø, kan røde farver hæve blodtrykket og skabe dynamik.

Syge mennesker foretrækker kunst, man ikke skal bruge energi på at fortolke. Enten helt enkel kunst eller noget, der forestiller noget og er let at afkode.

Lav indretning, der fremmer en god akustik

Uvedkommende støj er ubehageligt for rigtig mange mennesker og kan medvirke til fejl - for eksempel i medicinering på et sygehus eller plejehjem. Derfor er det vigtigt at indrette arbejdspladsen, så lyde afdæmpes eller i visse tilfælde helt kan undgås. Læs også afsnittet om støj.

Vinduesstørrelsen har betydning

Rum med små vinduer kan give folk stress. En undersøgelse har vist, at større vinduer giver en følelse af tryghed - muligvis fordi man har en god fornemmelse af, hvor man er, og hvordan man kan komme væk. Skal der bygges nyt eller om, så kan I med fordel efterspørge store vinduespartier. Vender de for eksempel mod nord giver det ingen problemer med overophedning eller blænding.

Kilder: ErhvervsPhD i sundhedsarkitektur, Jeanet Lemche, professor Poul Henning Kirkegaard, Aarhus Universitet og leder af kandidatuddannelsen i lysdesign på Aalborg Universitet, arkitekt og PhD Ellen Kathrine Hansen.


Senest revideret den 15. februar 2024