Del: - -

Vælg den bedste solafskærmning

Udvendige persienner er mest effektive og giver størst tilfredshed blandt brugerne, men de kan være sårbare for vind. Det er også en god idé at tænke solafskærmning ind i designet af bygningen for eksempel med store udhæng.

Der er mange måder at skærme af for solen, og når man skal vælge, er der flere ting at overveje. Der er grundlæggende tre typer solafskærmninger:

1. Fast afskærmning

Afskærmningen kan være en fast del af bygningen i form af udhæng over vinduerne, der beskytter mod høj sol fra sydvendte vinduer. Det er en driftssikker løsning. Bygningen kan også være udstyret med særlige energiglas, der er et effektivt middel til at undgå varmen fra solen, men det har ingen effekt på blænding.

En anden løsning er elektrokrom solafskærmning, der dynamisk skruer op og ned for lystransmissionen i yderste lag af en termorude, afhængig af solens påvirkning af sensorer. Denne løsning er lydløs, og er ikke følsom overfor vindpåvirkninger, korrosion, og anden vedligeholdelse i termorudens levetid.

Læs også casen: Prioriterer solafskærmning, der er let at vedligeholde

2. Udvendig afskærmning

I forhold til varmepåvirkning er udendørs afskærmning mest effektiv. Den kan bestå af lameller, persienner, markiser eller film til vinduerne. Det er vigtigt at vælge en type solafskærmning, der dels tillader medarbejderne selv at regulere afskærmningen og dels tillader lys at passere, så dagslyset kan udnyttes. Film ikke en optimal løsning, fordi det kan ændre lysets farve og give mindre dagslys indenfor.

Der er forskel på udvendige afskærmningers evne til at modstå blæst. Derfor skal I overveje, om bygningen er særligt udsat for blæst. Mange har investeret i udvendig solafskærmning, som må slukkes flere dage om året på grund af vindforholdene.

3. Indvendig afskærmning

En indvendig afskærmning er den mindst effektive i forhold til varmeindfald. Den kan bestå af lameller, persienner eller gardiner. Også her er det vigtigt at vælge en type solafskærmning, der dels tillader medarbejderne selv at regulere afskærmningen og dels tillader lys at passere, så dagslyset kan udnyttes. Overvej også, om eventuelle brugere er i stand til at passe godt på solafskærmningen.

SBi anbefaler udvendige persienner

Selvom det er vigtigt at skærme af for solen, når det er varmt udenfor, så er det ikke det, der er solafskærmningens vigtigste funktion for brugeren. Det er at forhindre blænding og generende reflekser på tavler og skærme.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, har undersøgt, hvilke typer solafskærmning, der bedst løser opgaven, og som er mest populære blandt brugerne.

Fylder vinduerne mere end 35 pct. af facaden, anbefaler SBi udvendige persienner. Udvendige fordi det giver den bedste beskyttelse mod overophedning om sommeren.

I det hele taget er indvendige og udvendige persienner mest effektive, og de giver størst tilfredshed blandt brugerne. Det er der flere grunde til:
Persiennerne giver fleksible muligheder for afskærmning

  • De beskytter optimalt mod blænding.
  • De giver følelse af privathed.
  • Dagslyset trænger godt igennem.
  • De giver god mulighed for udsyn, som er den egenskab ved vinduet, som brugerne sætter størst pris på.

Læs også:

Plus og minus for andre afskærmninger

Andre solafskærmninger har færre plusser på listen. Lodrette lameller, der kan justeres på samme måde som persienner, får de næstbedste karakterer af SBi. Mørke markiser scorer også højt undtagen på følelsen af privathed.

Hvis en screen (en slags hullet rullegardin) skal beskytte mod blænding, bliver den så tæt, at der ikke længere er udsyn, og niveauet for dagslys bliver meget lavt.

Ruder med indbygget solskærm får bundkarakter

Ruder med solfilm eller solafskærmende belægning skal kombineres med gardiner for at beskytte mod blænding. Samlet set er det den dårligste løsning. Det mener seniorforsker ved SBi Kjeld Johnsen.

- Det er desværre en udbredt løsning, men den holder for meget lys og varme ude. Der har været meget fokus på at undgå overophedning om sommeren, men den største del af året har vi både glæde og gavn af den varme og det lys, solen giver, siger han.

Solfilm er en billig løsning og let at vedligeholde, men vælger man den, skal man være opmærksom på at vælge en solfilm, der ikke ændrer lysets farve. Nogle film ændrer farven så meget, at man ikke får en reel oplevelse af dagslyset. Bed evt. om at få en prøve, så I kan teste brugeroplevelsen, inden I køber ind til hele bygningen.


Senest revideret den 24. februar 2021