Del: - -

Slip mere lys ind - men pas på reflekserne

Dagslys er godt for helbredet og energiregnskabet, men i nogle tilfælde er solen uønsket. Store vinduer mod syd og vest har de seneste år været årsag til alt for varme arbejdsrum. Det koster energi til køling og dæmper produktiviteten.

Foto: Rubin Freelance

Dagslyset skal tænkes ind i arkitekturen fra begyndelsen

Læs også: Konkrete anbefalinger til mere lys i nyt byggeri

Dagslys er godt for helbredet og energiregnskabet, og folk vil rigtig gerne arbejde tæt på et vindue med udsigt. Men det er ikke nogen simpel manøvre at lukke lyset indenfor. I nogle tilfælde er det nemlig uønsket.

Store vinduer mod syd og vest har de seneste år været årsag til alt for varme arbejdsrum. Det koster energi til køling og dæmper produktiviteten.

Tænk lys og blænding først

Et andet problem er, at stærkt lys blænder og giver ubehagelige reflekser i computerskærme. Arkitekt og professor i lys-design ved Aarhus Universitet, Werner Osterhaus, arbejder internationalt med at løse den del af udfordringen.

Han er leder af en arbejdsgruppe i International Commission on Illumination. Gruppen er ved at udarbejde en designmanual til arbejdspladser med dagslys – uden blændinger. Den første rapport ventes færdig i år.

- Det er vigtigt at fokusere på dagslyset helt fra begyndelsen af et nyt byggeri. Tit sker det for sent. Orientering mod verdenshjørnerne, dybden af rum eller facadeelementer, valg af ruder samt størrelse og placering af vinduerne er helt afgørende, siger Werner Osterhaus, der starter med at anbefale, at alle går en tur udenfor hver formiddag. Især om vinteren.

Læs også vores særskilte tema om solafskærmning

Gå ud hver formiddag

- Du får aldrig lys nok indenfor til at regulere døgnrytmen og humøret. Jo højere lysniveau, du udsættes for så tidligt på dagen som muligt – jo kortere tid er det nødvendigt, siger han.

Werner Osterhaus tilføjer, at det stadig er væsentligt for folks velbefindende, at der er et godt dagslysindfald på arbejdspladsen.

Arkitekt Rob Marsh fra SBi vandt i 2007 ELFORSK Prisen for et projekt om bedre udnyttelse af dagslys uden at øge behovet for nedkøling.

Dagslysfaktor fra to til fem pct.

Rob Marsh peger på, at man stort set kan undvære kunstigt lys, når der er en gennemsnitlig dagslysfaktor på fem procent. Bygningsreglementet anbefaler, at der skal være en dagslysfaktor på to procent ved den enkelte arbejdsplads.

I artiklen ”Dagslys, arkitektur og energi” beskriver Rob Marsh helt konkret, hvordan man ved at justere på beliggenhed og arkitektur kan opnå et lysniveau, der svarer til en dagslysfaktor på fem procent.

Rob Marsh foreslår mindre dybe rum og højere til loftet, samt mindre vinduer mod syd og større mod nord.


Senest revideret den 18. august 2020