Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Del: - -

Idékatalog om akustik i storrum

Lydeksperter og arbejdsmiljøkonsulenter hos rådgivervirksomheden Grontmij | Carl Bro har for Arbejdsmiljøforskningsfonden udarbejdet en rapport med forslag til nye løsninger.

Bafler ned fra loftet kunne være en ide. Her får du et helt katalog af ideer til at reducere støj i storrum

Det medfølgende idékatalog beskriver en ny tilgang til akustik og storrum og sætter fokus på forholdene ved de enkelte arbejdspladser.

Dilemmaet er velkendt: Moderne kontorarbejde handler i høj grad om at dele viden og arbejde tæt sammen i innovative teams. Men samtidig gør støj i de store rum os mere irritable, sænker vores koncentrationsevne og gør os mindre produktive.

Storrumskontorer i et helhedsperspektiv

Rapporten og det medfølgende idékatalog indeholder viden og nye metoder, som i udgangspunktet hører til hvert sit fag: akustik, arkitektur og arbejdsmiljø. Målet er, at få fagfolk fra de forskellige discipliner til at arbejde tæt sammen om at udvikle helhedsorienterede løsninger.
Det er typisk akustikere, arkitekter og arbejdsmiljøkonsulenter, der sammen med bygherrer kan påvirke den konkrete udformning af fremtidige storrum.

”Udfordringerne i storrummet skal gribes tværfagligt an. Ofte har faggrupperne gjort det hver for sig, eller inddraget de øvrige faggrupper for sent i processen," forklarer projektleder hos Grontmij | Carl Bro Stig S. Junge.

Når man ser på de akustiske forhold, skal man også se på rummenes udformning og funktionalitet og ikke mindst på organiseringen af arbejdet og andre arbejdsmiljømæssige forhold.

"Det vil sige, at ud over de akustiske undersøgelser, skal organiseringen af arbejdet kortlægges - hvem arbejder sammen med hvem, hvilke opgaver løser forskellige grupper, hvilke opgaver kræver ro og hvilke kræver sparring og – endelig – hvilke andre rum har medarbejderne mulighed for at bruge til forskellige formål,” siger Stig S. Junge.

Medarbejderne skal inddrages

”I processen med at skabe et godt arbejdsmiljø med god akustik i storrummet er det vigtigt, at der bliver lagt vægt på kommunikation med og inddragelse af medarbejderne.

Som akustikere kan vi måle på efterklangstid og lydudbredelse og benytte avancerede simuleringsprogrammer, hvilket er vigtigt for, at vi når et godt resultat. Men det er essentielt, at vi først får interviewet medarbejderne og kortlagt deres arbejdsgange, så vi måler på de rigtige ting,” fortæller Stig S. Junge.

Bedre lydforhold øger produktivitet og økonomi

Stig S. Junge peger samtidig på, at bedre lydforhold i et storrumskontor medvirker til at øge medarbejdernes tilfredshed og effektivitet.

”Undersøgelser viser, at tilfredsheden kan fordobles, hvis man sætter ind med de rette tiltag til at forbedre akustikken i storrummet. Og samtidig øges medarbejdernes effektivitet med op mod 7 procent, og dermed kan investeringer i bedre lydforhold hurtigt tjenes hjem igen.”

Idékataloget kan hentes på Arbejdsmiljøforskningsfondens hjemmeside her.


Senest revideret den 26. februar 2024