Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Del: - -

Forstyrrende støj

Det er ikke helt klart, hvorfor nogle er generet af uvedkommende lyde og andre ikke er, men det påvirker os formentlig i en eller anden grad.

En telefon summer, to kolleger griner af en vittighed, og der kommer en rundvisning gennem rummet. Det kan være eksempler på lyde, der er uvedkommende for nogle og vedkommende for andre.

Det opleves typisk i store rum, hvor der er mange, der arbejder med forskellige typer opgaver. Det kan for eksempel være i storrumskontorer, kantiner og skoler i åben plan.

Forskel på, hvor generet man er af støj

Nogle vil kalde det forstyrrende støj, andre lader sig ikke genere af det. I undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og helbred 2016” svarer næsten halvdelen af de kontoransatte, at de er udsat for forstyrrende støj i mere end ¼ af arbejdstiden. Endnu flere skolelærere og pædagoger har samme oplevelse.

Søren Peter Lund er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Han forsker i støj, men siger, at det er vanskeligt at afgøre, hvad grunden er til, at nogle bliver forstyrret og andre ikke.

- Der er bare forskel på folk, og så er det et komplekst problem, hvor man både er nødt til at se på lydkilden og på, hvor koncentrationskrævende et arbejde, den forstyrrede har, siger han.

Søren Peter Lund har undersøgt, hvordan folk reagerede på baggrundsstøj fra et storrumskontor. Resultatet er ikke endeligt gjort op, men han har ikke kunnet måle ændringer hos deltagerne efter, at de har arbejdet i et kontorlignende miljø med baggrundsstøj.

- Nogle siger, de bliver trætte, men det ser ikke ud til, at vi har kunnet måle det, siger Søren Peter Lund.

Mere adrenalin hos kontorfolk der arbejder i støj

En amerikansk undersøgelse fra 2000 har til gengæld vist, at kontorfolk, der blev udsat for støj fra storrumskontor, udskilte mere adrenalin end kolleger, der udførte det samme arbejde i et stille miljø.

Desuden var de mindre tilbøjelige til at justere på kontormøblernes ergonomiske håndtag. Forskerne, Evans og Johnson, gætter på, det var fordi støjen ”stjal” kroppens opmærksomhed.

De støjplagede kontorarbejdere i studiet følte dog ikke selv, at de var mere stressede, og de gennemførte opgaven lige så godt som kollegerne.

Mere en forstyrrelse end egentlig støj

Generelt siger man, at støj er uønsket lyd. Men når lyden er uønsket, er det i højere grad, fordi den forstyrrer, end fordi den støjer.

Det er konklusionen i et projekt, som NFA og Cowi har gennemført fra 2007-2010, der hedder ”Generende støj i storrumskontorer”.

Det viste sig, at medarbejderne havde lettere ved at finde løsninger, når man kaldte problemet for forstyrrelser frem for støj.

Ny branchevejledning om støj på kontoret

I 2017 har BFA Kontor udgivet en branchevejledning om støj på kontorer.


Senest revideret den 20. august 2023