Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Del: - -

Gode råd til at dæmpe støj og forstyrrelser

Akustik, arkitektur og adfærd påvirker lydbilledet i et storrumskontor. Få gode idéer til at skrue på de tre parametre.

Gode råd til at reducere generne fra støj i storrumskontoret

Tekst og foto: Freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Indeklimaportalen har samlet en række gode råd til, hvordan man dæmper menneskeskabt støj i storrumskontorer. For gode råd i skoler og daginstitutioner.

Vær opmærksom på, at en løsning på lydproblemer somme tider kan have uheldige virkninger på andre områder – for eksempel kan gulvtæpper give problemer med støv.

Pas også på, at tiltag ikke modarbejder de oprindelige intentioner med storrumskontoret. En tyssende kultur kan for eksempel hæmme en ønsket videndeling.

Det er altid en god idé at inddrage de berørte medarbejdere, inden man ændrer noget, så løsningerne har opbakning og passer til det konkrete behov.

Organisatoriske tiltag, der dæmper støjen

 • Sæt medarbejderne sammen i meningsfyldte grupper, der har glæde af at arbejde tæt sammen.
 • Undgå at placere en gruppe med meget koncentrationskrævende arbejde ved siden af en meget debatterende arbejdsgruppe.

Arkitekturen og logistikken i huset

 • Fælles gangarealer bør gå uden om storrumskontoret.
 • Byg mødelokaler, stillerum, toiletter og cafémiljøer tæt på alle storrum, så der er steder at trække hen med koncentrationskrævende arbejde eller møder.
 • Forskudte elementer i loftet og på væggene kan være med til at forkorte lydenes rækkevidde. Især aflange kontorer har brug for at bremse lydenes udbredelse.
 • Minimér brugen af hårde overflader.

Koniske rum uden parallelle vægge er med til at mindske udbredelsen af støj

Akustiske tiltag

 • Vægge og lofter bør have lyddæmpende egenskaber.
 • Sæt lyddæmpende kunst eller bafler op på hårde vægge.
 • Gulvtæppe, linoleum eller lignende belægning på gangarealer dæmper trinlyden. 
 • Vælg møbler med akustiske egenskaber. For eksempel reoler med bløde opslagstavler på bagsiden. 
 • Brug akustikskærme og reoler til at afgrænse lyde, dog ikke mellem kolleger, der skal videndele.
 • Undlad at sætte plakater og lignende op på akustikskærme. De mindsker effekten.

Adfærd og leveregler i storrumskontorer

Leverregler skal aftales i fællesskab – der er stor forskel på, hvad der virker i forskellige grupper. Det er dog vigtigt at være enige om, at man godt må tale om problemet. Her er nogle eksempler på adfærdsregler, man kan lade sig inspirere af.

 • Faste telefoner må kun ringe én gang med lav lydstyrke.
 • Viderestil telefonen, hvis du ikke er på din plads.
 • Mobiltelefoner på lydløs.
 • Aftal signaler, der viser, om du vil tysse eller tale.
 • Gør det legalt at kommentere hinandens adfærd.
 • Gå i caféen eller på gangen, hvis du skal snakke med en kollega. Husk at lukke døren.
 • Tal dæmpet og gå tæt på den, du snakker med.
 • Det er også ”rigtigt arbejde” at tale sammen.
 • Sid så vidt muligt ned, når I snakker sammen.
 • Brug headset til telefonen og tal dæmpet.
 • Brug høretelefoner, når du vil høre musik og ikke vil forstyrres.
 • Arbejd hjemme, når du slet ikke vil forstyrres.
 • Spørg ikke om noget, du selv hurtigt kan finde ud af.
 • Begræns unødvendig gennemgang.
 • Spis i kantinen, så du ikke forstyrrer på kontoret.

Senest revideret den 26. februar 2024