Del: - -

Generelt om lys

Dagslys og den kunstige belysning skal tilpasses arbejdet. Godt lys på arbejdspladsen fremmer ikke blot medarbejdernes velvære og sundhed, men er også med til at øge produktiviteten. For lidt lys kan blandt andet føre til anspændthed, hovedpine, træthed og irriterede øjne.

For lidt lys kan blandt andet føre til anspændthed, hovedpine, træthed og irriterede øjne. Man kan også blive generet af blænding og refleksioner. Der er altså god grund til at tænke sig om, når man skal vælge ny belysning.

Med statens ny energiklasse 2020 er der sat benhårdt ind på at reducere energiforbruget. Alt efter, hvad bygningen skal bruges til, er der lave grænser for, hvor meget energi, der må bruges pr. kvadratmeter. Det betyder, at valget af lyskilder bliver sat under pres.

Ud over hensyn til energiforbrug har byggerådgiverne fokus på æstetik, mængden af lys til den konkrete arbejdsopgave og rummets indretning. Desuden er det vigtigt at vurdere, hvordan man ønsker, at bygningens brugere skal påvirkes af lyset.

Ingen standardløsninger

Mennesker påvirkes forskelligt af lyset - fysisk såvel som psykisk. Ældre og svagtseende har brug for mere og bedre lys, end yngre mennesker. Vi har desuden forskellige arbejdsmetoder og forskellige behov.

Derfor er det vigtigt, at ledelsen inddrager den enkelte medarbejder i valg af belysning. Uanset om man har hyret en ekstern ekspert eller ej. 

Dagslys er den bedste og sundeste lyskilde. Indret derfor arbejdspladsen, så I får mest muligt ud af det lysindfald, I har.

Læs også:

Lys har forskellige egenskaber

Forskellige lyskilder har forskellige egenskaber for eksempel i forhold til gengivelse af farver, blænding, døgnrytmestyring mv. Udviklingen af lyskilder går rigtig stærkt, og LED lys bliver bedre og bedre, men de har nogle begrænsninger. 

Mange arbejdspladser benytter kun generel rumbelysning fra lysstofrør i loftet. Det er en meget simpel og effektiv belysningsform. Forskning tyder dog på, at det kan betale sig at arbejde i indirekte lys, og at dynamisk lys kan have positiv indflydelse på helbredet.

Et lysdesign, der kombinerer baggrundslys med punktlys og hyggebelysning kan også have store fordele.

Læs også:

Individuel regulering af lyset

I nyere bygninger er der automatisk styring af lyset, så det reguleres efter mængden af tilgængeligt dagslys. Det kan blive så teknisk, at medarbejderne hverken kan eller tør prøve på at regulere det.

De automatiske systemer skal løbende kontrolleres og reguleres, så flest mulige er tilfredse med det.

Men det kan betyde meget for medarbejdertilfredsheden og arbejdsmiljøet, at der er mulighed for at styre lyset på sin egen arbejdsplads. Det betyder, at belysningen ikke skal blive alt for teknisk, ligesom der ikke kun skal være én kontakt til at tænde og slukke lyset på hele arbejdspladsen.

Information

Udgangspunktet for at medarbejderne kan stille de rigtige krav til belysningen og benytte og regulere den på den tilsigtede måde, er information. Det er derfor vigtigt, at de bliver informeret om, hvorfor belysningen er, som den er, og hvordan den skal bruges.


Senest revideret den 20. februar 2024