Del: - -

Om dagslys

Vinduer og dagslys er vigtig for et behageligt lys i rummet. Lyset skal falde rigtigt ind i lokalet for ikke at genere og blænde. Undersøgelser har vist, at naturlig belysning påvirker mennesker positivt og derfor er at foretrække i det omfang, det giver lys nok på arbejdspladsen.

Dagslys er en af de bedste former for arbejdsbelysning og er samtidig gavnligt for ens velbefindende, og det kan øge produktiviteten.

Læs også: Lys og helbred

Manglende dagslys i lokalet kan betyde, at man føler sig indelukket og isoleret fra omverden. Derfor er det vigtigt at indrette arbejdsrum med vinduer, så der kommer naturligt lys ind, og så der er udsyn til omgivelserne udenfor.

Lysets indfald

I lokaler, hvor folk sidder og arbejder, bør alle have mulighed for at sidde ved et vindue. I lokaler beregnet til undervisning og foredrag er det afgørende at lyset falder, så folk let kan se tavlen og den, som taler.

Blænding

Almindeligt dagslys og direkte sollys kan blænde og spejle sig i blanke flader, tv- og computerskærme. En løsning er at dæmpe og afskærme lyset fra vinduerne ved hjælp af f.eks. lyse gardiner, persienner eller markiser. Det er vigtigt, at afskærmningen kan reguleres i takt med, at vejret skifter, og lyset forandres. Afskærmning kan samtidig afhjælpe problemer med varme fra kraftig sollys.

Generende dagslys kan også reduceres ved at placere arbejdsborde, så medarbejderens synsretning er parallel med vinduerne. Computer- og tv-skærme bør placeres længst væk fra vinduerne, så lyset ikke generer og f.eks. falder direkte ind på personen.

Det bedste dagslys opnås lettest ved, at vindueskarme, rammer og vægge er malet lyse. Endvidere er flere vinduer i stedet for ét stort ofte at fortrække, da det mindsker risikoen for blænding.

Læs også vores særskilte tema om solafskærmning

Vinduernes areal

Der er som regel tilstrækkeligt dagslys, hvis vinduesarealet svarer til mindst 10% af gulvets areal eller ved ovenlys mindst 7%. Vinduesarealet bør gøres større i tilfælde, hvor lysindfaldet er begrænset på grund af f.eks. rummets indretning eller ting uden for vinduerne.

Dog skal man være opmærksomme på at undgå refleksioner i computerskærme. Mal rummet i lyse farver, særligt omkring vinduet, så daglyset reflekteres og spredes ud. Men dagslys er ikke tilstrækkeligt i sig selv. Særligt i vinterperiodernes mørke, er det vigtigt at supplere med kunstig belysning på forskellige måder. Derfor er det mange steder nødvendigt at supplere med kunstig belysning i form af både rumbelysning i loftet og lys koncentreret ved den enkeltes arbejdssted. En kombination af dagslys og lys fra lamper giver ofte det bedste resultat.

En effektiv udnyttelse af det naturlige dagslys giver energibesparelser, men det kan være svært at styre. Afhængigt af årstider og tid på dagen, vil lyset være forskelligt. Det er derfor vigtigt, at dagslyset kontrolleres - dels ved at supplere med kunstig belysning og dels ved at afskærme, når det bliver nødvendigt.


Senest revideret den 21. januar 2021