Del: - -

Om farlige partikler

Partikler fra udstødningsgas, mados, tobaksrøg og andre brændselsprocesser er de mest skadelige partikler for helbredet.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Hvis du har vindue ud mod en trafikeret vej, så luk det, inden du læser videre. Bilosens skadelige partikler finder nemlig nemt vej ind gennem vinduet, også selvom du ikke umiddelbart kan lugte det.

Ultrafine brændselspartikler(sodpartikler) er de mest skadelige partikler for helbredet. De stammer for eksempel fra køretøjer, madlavning, rygning, brændeovne og stearinlys.

Udenfor er der en generel baggrundsforurening fra trafik, produktion og kraftværker i hele Europa. I tæt trafikerede områder øges antallet af partikler fra den lokale udstødning.

De små uopløselige sodpartikler har en relativ stor overflade (i forhold til vægten) og klæber farlige stoffer til sig, som for eksempel tjærestoffer, metaller og smøremidler. Det fortæller professor og leder af Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Dr. Med. Steffen Loft.

Kan give kroniske sygdomme og medføre dødsfald

Partiklerne aflejres i lungesækken. Det kan give kroniske lungesygdomme som astma, KOL og kræft, men det kan også resultere i hjerte-kar-sygdomme som åreforkalkning og blodpropper i hjertet og hjernen.

Forskerne har beregnet, at hvert år dør 3200 danskere cirka ti år for tidligt som følge af partikelforurening. Dertil kommer måske 1000 flere dødsfald som direkte følge af den forurening, der stammer fra trafikken nær deres bolig.

Læs også:

Andre partiklers effekt

Partikelstørrelsen er væsentlig for, hvor skadelige de er. Jo større de er, jo mere farlig kemi kan de trække med ned i lungerne.

Til gengæld vil større partikler ikke nå ret langt ned, før de generer luftvejene, der udvikler slim, der hostes op og synkes - og så er partiklerne ikke længere skadelige. Det gælder for eksempel støv, pollen og svampesporer.

Nanopartikler er ekstremt små, og de kan nå meget langt ned i lungerne - og kommer ikke så let ud igen. Så selvom de hver især kun bærer en lille smule kemi med sig, kan det være rigeligt til at udgøre en sundhedsrisiko.

Stegeos og stearin 

Der er en undersøgelse i gang på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, der sætter spot på de akutte helbredseffekter hos unge mennesker, der udsættes for ultrafine partikler fra stegeos og stearinlys. 

De foreløbige resultater (2020) viser, at næsevolumen mindskes blandt drenge efter eksponering for stegeos, fordi slimhinderne hæves, og at stegeos fører til højere grad af øjenirritation, stoppet næse, hvæsende vejrtrækning, hovedpine, trykken for brystet og kvalme.

Stearinlys medfører mere hostefornemmelser og irritation i næsen. Læs mere om studiet på Realdanias hjemmeside. Og læs vores tema om Levende lys.


Senest revideret den 9. december 2020