Rygelov anno 2012 og 2016

Rygning skal efterhånden foregå udenfor. Rygekabiner er på vej helt ud, selvom loven stadig tillader dem. Arbejdsgiveren skal stadig udarbejde en rygepolitik.

Lov om røgfrie miljøer blev revideret i 2012. Formålet er at beskytte mod passiv rygning. 7. juni 2016 trådte endvidere en ny lov om brug af E-cigaretter i kraft. Læs mere om reglerne herunder. 

Arbejdspladser med børn

Det er ikke tilladt at ryge cigaretter eller e-cigaretter på skoler, institutioner, dagplejehjem mv, hvor der færdes børn under 18 år. 
Der må heller ikke ryges på tilhørende udearealer. Der gælder dog særlige undtagelsesregler på anbringelsessteder, sikrede afdelinger og tjenesteboliger. (Se §7 i loven og §3 i Lov om elektroniske cigaretter)

Arbejdspladser, hvor der ikke er børn

Ifølge loven, må medarbejdere på andre offentlige og private arbejdspladser

 • ryge i rygerum og i rygekabiner
 • ryge udenfor, også på matriklen

Det er altså ikke længere tilladt at ryge i enkeltmandskontorer. 
Arbejdsgiveren har pligt til at udarbejde en rygepolitik og ret til at indføre mere restriktive regler. Mange offentlige arbejdspladser forbyder rygning helt i arbejdstiden. Rygepolitikken skal indbefatte regler om brug af e-cigaretter.


Det er stadig tilladt voksne beboere på plejehjem, botilbud og lignende at ryge, dog ikke mens der er medarbejdere til stede. Læs mere om de problemer i temaet fra 2012 om arbejde i røgfyldte hjem. Læs også vores case fra 2016 om et bofællesskab, der sætter luftrenser op i rygerhjem.

Regler for rygekabiner og rygerum

 • En rygekabine er en delvist lukket, fritstående enhed, der typisk har et filter, der renser luften.
 • Rygekabinen skal rense luften tilfredsstillende.
 • Filteret skal bestå af et forfilter, et finfilter og et gasfilter.
 • Filteret skal ofte skiftes.
 • Et rygerum skal have et vindue eller en kraftig ventilation.
 • Der må ikke sive røg ud fra et rygerum.
 • Man må godt spise sin frokost i et rygerum, men det må ikke være et gennemgangsrum eller have andre arbejdsmæssige funktioner.
 • Man må ikke ryge, mens der gøres rent i rummet.
 • Kabiner og rygerum skal skilte med, at det er sundhedsskadeligt at indånde tobaksforurenet luft.

Offentlige transportmidler

Det er ikke tilladt at ryge tobak eller e-cigaretter i offentlige transportmidler og i taxaer.

Arbejdstilsynet kan give påbud

Arbejdstilsynet forhåndsgodkender ikke rygekabiner og rygerum. Hvis man er generet af røg fra kabiner og rygerum, kan Arbejdstilsynet komme med påbud om øget ventilation eller alternativ indretning.

Det gælder dog kun, hvis der er tale om gener fra røgen, for eksempel svidende øjne. Hvis loven er overholdt, vil almindelige lugtgener ikke give anledning til påbud.

Arbejdstilsynet har lavet en sammenskrivning af lov om røgfri miljøer


Senest revideret den 23. april 2020