Del: - -

Sæt vedligeholdet i system

Systematisk vedligeholdelse bringer jer på forkant med indeklimaet. Sidegevinsten er ofte en besparelse på forbruget af el og varme. Det er, fordi beskidte og slidte installationer ofte kører mere end rene og vedligeholdte. Desuden forlænges levetiden på såvel bygninger som installationer.

Sæt system i vedligeholdelsen af bygningsinstallationer

Foto: Lone Bolther Rubin

En ny bil skal til service hver gang, den har kørt 30.000 km. En gaffelnøgle blinker i speedometeret, og advarselslamper fortæller, når der skal skiftes olie, eller der er andre grunde til at køre på værksted.

Det geniale med biler er, at vedligeholdelsen er sat i system. Der er indbygget alarmering og faste frister, og de fleste folk overholder det.

Langsigtet økonomisk fordel

På samme måde bør man sætte system i en bygnings drift og vedligeholdelse. Det vil mange gange kunne forbedre indeklimaet markant. Læs også:

En positiv sidegevinst er ofte en besparelse på forbruget af el og varme. Det er, fordi beskidte og slidte installationer ofte kører mere end rene og vedligeholdte. Desuden forlænges levetiden på såvel bygninger som installationer.

Digital plan eller kalender og blyant

Det er muligt at lave en digital driftsplan for bygninger, der via computeren giver besked om, hvad der skal gøres. Det er især aktuelt i store driftsenheder. For eksempel hvis kommunen har centraliseret bygningsvedligeholdet.

Men mindre kan også gøre det. Med kalender, brugsvejledninger og en portion sund fornuft kan man planlægge, hvor ofte, der skal gøres hvad og af hvem. Hovedsagen er, at det bliver gjort.

Organisér arbejdet og søg viden

  • Sørg for, at den driftsansvarlige har den nødvendige viden og evt. efteruddannelse.
  • Udpeg superbrugere, der kan betjene systemer, der er decentraliserede.
  • Overvej, hvordan man kan minde den eller de ansvarlige om deres opgaver.

Få konkrete idéer til områder, der kan sættes i system ved at læse artiklen 'Sådan vedligeholder du indeklimaet'.


Senest revideret den 15. februar 2024