Del: - -

Indkøb med omtanke

Få indflydelse på indkøbsaftalerne og sørg for at de møbler og andre ting, I omgiver jer med, har lav afgasning og andre positive virkninger på indeklimaet.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Skal I have ny printer til kontoret, legetøj til børnehaven, forflytningshjælpemidler til plejehjemmet eller andet inventar til arbejdspladsen? Så er det en god idé at tænke på indeklimaet på lige fod med andre arbejdsmiljøforhold.

Alt, hvad vi omgiver os med, kan nemlig påvirke indeklimaet med bl.a. lugt og kemisk afgasning. Støj, støv og kvaliteten af lyset kan være andre forhold i indeklimaet, der bliver påvirket.

Miljømærkede produkters afgasning

Det er nemt at efterspørge indeklimamærkede produkter, som du kan læse om her: Danske og udenlandske mærkningsordninger

Men det er ikke altid muligt at skaffe. Et alternativ er at vælge miljømærkede produkter, der stiller skrappe krav til indholdsstofferne.

Svanemærket og EU-Blomsten tillader f.eks. ikke brugen af kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionsskadelige stoffer.

Som hovedregel vil andre stoffer, der er uønskede i indeklimaet, være underlagt meget skrappe grænseværdier. Det er for eksempel allergifremkaldende konserveringsmidler og flygtige aromatiske opløsningsmidler. Det begrænser en del uønskede stoffer, som dermed ikke kan afgasse.

Miljømærkerne har forskellige kriterier for forskellige produktgrupper. I visse tilfælde kræves dokumentation for afgasning af bl.a. formaldehyd, krav til lavt støjniveau med videre. De nærmere krav kan man se i kriteriedokumenterne. Kriterier for Svanemærket og EU-Blomsten kan findes her.

Miljømærket Cradle to Cradle på GULD og PLATIN niveau har lignende krav til indholdsstofferne og kræver desuden en afgasningstest for alle produkter til indendørs brug. Undtaget er dog konsumvarer med kortvarig eksponering, og som består af 100 pct. biologiske næringsstoffer som f.eks. rengøringsmidler, produkter til personlig pleje og toiletpapir. 

Få indflydelse på indkøbsaftalen

Selvom din arbejdsplads og dit indkøb måske er underlagt en central indkøbsaftale, er I ikke uden indflydelse.

Det kan du bl.a. læse om i casen om Vejdirektoratets indflydelse på en konkret rammeaftale om indkøb af kontormaskiner under Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI); Fokus på indeklima i ny SKI-aftale. (indsæt link)

Indkøberne har ofte stor glæde af at få input fra brugerne, når de skal formulere deres udbud og rammeaftaler.

Siden 2016 har udbudsloven givet mulighed for, at offentlige udbud kan stille krav om, at et produkt lever op til frivillige miljømærkekrav. Man kan også opstille grænser for afgasning, hvis det er produkter, der er beregnet til indendørs brug.

Man kan ikke kræve, at produktet har et bestemt miljømærke, men man kan kræve, at det lever op til de samme kriterier og krav om dokumentation.

Et eksempel kunne være kontormaskiner. Svanemærket har kriterier for kontormaskiner, som bl.a. opstiller grænser for udledningen af forskellige stoffer til indeklimaet, bl.a. ozon og støv.

Læs også:

Eksternt link:

  • Læs mere om, hvordan MED-organisation og ledelse kan prioritere arbejdsmiljøet i indkøbsprocessen, og hvordan I decentralt kan udnytte det råderum, som indkøbsaftalerne giver jer på afsnittet Kloge indkøb til kontoret på Godtarbejdsmiljø.

Senest revideret den 16. august 2023