Overblik over danske og udenlandske mærkningsordninger

Der er to afgørende faktorer for, hvornår et produkt har et acceptabelt niveau for afgasning: For det første ser man på, hvor stort indholdet af aldehyder og flygtige organiske stoffer er i omgivelserne. For det andet undersøger man, hvor lang tid der går, før afgasningen er på et acceptabelt niveau.

Der er forskellige frivillige mærkningsordninger i forskellige lande. Der er nu kommet en fælles europæisk standard for, hvordan man tester produkters afgasning, og i 2018 endvidere, hvilke kriterier der skal vurderes.

Testen er baseret på det tyske Ü-mærke. Selvom de europæiske indeklimamærker fremover skal benytte samme kriterier, stiller de ikke nødvendigvis de samme krav til produkternes afgasning.

Her er en oversigt over de mest udbredte mærker:

Indoor Air Comfort

Indoor Air Comfort er et internationalt mærke, der favner flere forskellige lovgivningers og mærkningsordningers krav. Mærket administreres af Eurofins Product Testing A/S i Galten lidt udenfor Aarhus, som er verdens største testfacilitet for afgasning af byggematerialer.

Indoor Air Comfort består af to mærker. Standardmærket garanterer, at produktet overholder alle lovgivninger i EU vedrørende afgasning. Guld-mærket overholder desuden de fleste krav til frivillige mærkningsordninger i EU, og udgør således en form for overligger. Se her, hvad mærket indbefatter. Du kan se listen over guld-certificerede produkter her

Dansk Indeklima Mærkning (DIM)

Mærket er frivilligt og kan gives til byggematerialer, møbler og inventar. Det angiver, hvor mange dage et produkt er om at nå et acceptabelt niveau for afgasning. Den lavest opnåelige tidsværdi er på 10 døgn.

DIM stiller krav til koncentrationen af enkeltstoffer i afgasningen. Når man vælger et indeklimamærket produkt, kan man dermed være sikker på, at koncentrationen af de enkelte stoffer ligger under fælles-europæiske toksikologisk baserede grænseværdier for afgasning. Kræftfremkaldende stoffer tillades slet ikke. Samtidig er der en grænse for den samlede afgasning fra produktet.  

Endvidere foretages en vurdering af lugten fra produktet. Lugten, som vurderes af et panel af personer, skal være acceptabel.

Læs mere om Dansk Indeklima Mærkning.

Andre europæiske mærkninger

DIM og det finske M1 er de eneste, der undersøger produkterne for ubehagelig lugt. De er ved at tilpasse metoden til en ISO-standard. Andre ordninger undersøger udelukkende for skadelige stoffer, men ikke altid de samme.

EMICODE er en europæisk mærkningsordning for byggevarer, hvor EC1 PLUS er den bedste karakter ud af tre.

DER BLAUE ENGEL er tysk og omfatter mange forskellige produkttyper, også møbler. Kravet til dette mærke svarer nogenlunde til de frivillige AgBB kriterier, men med lavere grænseværdier.

Ü-mærket garanterer, at tyske lovkrav til byggematerialer er overholdt. I Tyskland er der krav om at Ü-mærke visse byggematerialer. Ü-mærket læner sig op af de frivillige AgBB kriterier.

Fransk mærkning af VOC-emissionsklassen kræves som etiket på alle indendørs byggematerialer i Frankrig fra 1. sept. 2013.

GUT label er kun beregnet til gulvtæpper.

M1 er den finske ordning, som dækker byggematerialer.

BIFMA er et amerikansk mærke, der bruges til klassificering af bæredygtigheden for kontormøbler. VOC emissioner er en del af dette.

Cradle to Cradle - produkter til indendørs brug, der er Cradle to Cradle certificeret med guld, skal overholde California Department of Public Health's (CDPH) standard for test og grænseværdier for afgasning til indeklimaet. 

Læs også guiden ´Indeklimadokumentation af byggematerialer og bygninger` fra Teknologisk Institut.


Senest revideret den 9. september 2020