Case - Fokus på indeklima i ny SKI-aftale for indkøb af kontormaskiner

Det er muligt som arbejdsmiljøkonsulent på en arbejdsplads at få indflydelse på centrale indkøbsaftaler

Foto: Dreamstime

Vejdirektoratets arbejdsmiljøkonsulent Lene Højsgaard kan få stor indflydelse på den næste rammeaftale for indkøb af kontormaskiner under Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Hun har nemlig foreslået, at der fremover skal stilles krav til maskinernes påvirkning af indeklimaet.

Indflydelse ved fornyelse af aftaler

SKI’s rammeaftaler for indkøb kan stille krav til produkternes egenskaber, brugervenlighed, miljøpåvirkning, arbejdsmiljø mv. De leverandører, der kan leve op til det, og som samtidig er billigst, får ’lov’ til at levere til de tilknyttede offentlige virksomheder.

Vejdirektoratet er tilknyttet disse rammeaftaler. Og der kan synes langt fra en medarbejder i HR-afdelingen til en central indkøbsforening.

Men hver gang en SKI rammeaftale skal fornys – ca. hvert fjerde år – bliver de tilknyttede virksomheder spurgt om input til aftalen. Det er her, arbejdsmiljøfolkene skal på banen, hvis de vil have indflydelse på de næste mange års indkøb.

Da Lene Højsgaard blev ansat i Vejdirektoratet for fire år siden, var der lige forhandlet en ny rammeaftale for kontormaskiner, og der var ingen krav til støj eller grænser for udledning af ozon, støv og flygtige stoffer. Nu skal aftalen fornyes, og Lene Højsgaard er i direkte dialog med SKI om at få lavet om på det.

”Jeg fik et spørgeskema, som mest gik på brugervenlighed, og jeg er måske den eneste, der har foreslået, at der skal stilles krav til arbejdsmiljøet og indeklimaet. Men de lytter til mig, så jeg tror på, vi får indført nogle bedre krav,” siger Lene Højsgaard.

Læs også  Indkøb af kontormaskiner

Uden ventilation er kravene ekstra vigtige

”Det optimale er, at kontormaskiner placeres i separate rum med god ventilation, men det kan ikke altid lade sig gøre. Nogle steder er man nødt til at placere dem på gangen eller i mindre lokaler uden ventilation – f.eks. i rengøringsrummet. Andre steder står maskinerne bag en skærm i et lokale, hvor der også sidder medarbejdere. Derfor er vi nødt til at vælge kontormaskiner, der ikke forurener over grænseværdierne eller støjer for meget,” siger Lene Højsgaard.

Forslag til aftalen er stadig i proces

Rammeaftalen er ikke forhandlet på plads endnu (august 2018), så det er endnu uvist, om SKI vælger at følge Lene Højsgaards anbefalinger. Hvis de gør, vil kravene til indeklima komme til at lyde nogenlunde sådan her:

  • Der skal stilles krav om overholdelse af miljøkrav i forhold til afgasninger (forurening) og støj efter Svanemærket eller Blue Angels kriterier og målemetoder.
  • Der skal som udgangspunkt vælges maskiner, der ikke udvikler ozon.
  • Med maskinerne skal der følge en anbefaling til placering samt anbefaling af papirvalg.

SKI aftalens endelige formulering forventes klar i løbet af 2019, hvorefter artiklen bliver opdateret.


Senest revideret den 23. april 2020