Del: - -

Kort og godt om indeklima i plejehjem og døgninstituioner

På plejehjem og døgninstitutioner kan der opstå problemer med indeklimaet som følge af for eksempel dårlig lugt og støjende beboere. Nedenfor kan I læse om typiske problemer og få gode råd om, hvad I selv kan gøre for at løse dem.

Dårlig lugt i baderum, beboernes værelser og mindre opholdsrum er ikke usædvanlig på plejehjem og døgninstitutioner for handicappede. Beboere, der ryger, kan desuden give gener for medarbejderne.

Plejere og andre ansatte kan føle sig generet af handicappede og senildemente beboere, som råber og skriger, når de f. eks. bliver bange eller ikke føler sig forstået. Storkøkkener og mange mindre baderum kan give fugtproblemer, der i værste fald kan forringe luften på grund af skimmelsvampe. Klik på nedenstående overskrifter for yderligere viden om området.

Luftkvalitet

  • Gener fra dårlig lugt og røg på toiletter, værelser og opholdsrum reduceres bedst med jævnlig udluftning. Åbn vinduerne, når I arbejder i lejlighederne og instruér eventuelt også beboerne i selv at lufte ud. Hvis der er et mekanisk ventilationsanlæg, så tjek om det kører rigtigt. God rengøring er med til at fjerne nogle af lugtgenerne.
  • I opholdsrum, hvor beboerne opholder sig i længere tid, kan der opstå problemer med dårlig luft - især hvis der ryges. Undgå at for mange personer opholder sig i rummet samtidig, da det kan give en tung luft. Sørg for at ventilationssystemet kører og udskifter luften ordentligt. Hvis der er mange rygere, kan det være nødvendigt at indføre en rygepolitik, der begrænser røgen. Læs også: Arbejde i røgfyldte hjem.

Fugt og skimmel

  • Fugtige rum, som f. eks. køkkener og badeværelser, kan forårsage lugtgener. Det er vigtigt, at der er ordentligt luftudtræk, så vanddampen fjernes med det samme.
  • God rengøring, hvor fugtige overflader løbende tørres af, holder fugtproblemer nede. Kommer der egentlige fugtpletter og en stikkende og muggen lugt, skal problemet undersøges nærmere. Beskadiget materiale bør udskiftes, da der kan opstå skimmelsvampe, der kan være skadelige at indånde.

Støj og akustik

  • Handicappede og senildemente har ofte en støjende adfærd, når de bliver bange eller irriterede. Trygge rammer og den rigtige pædagogik er afgørende for at minimere larmen.
  • En god rotationsordning, hvor man skiftes til at passe de mest højrøstede, kan være en hjælp.
  • Find ud af hvad der pædagogisk beroliger beboeren, og i hvilke situationer vedkommende støjer mindre.
  • Hvis problemet opstår dagligt, kan man undersøge, om akustikken kan forbedres, og om der eventuelt er behov for at opsætte lyddæmpende materialer.

Senest revideret den 5. april 2020