Del: - -

Love og regler

Der findes en række bestemmelser og regler, der fastsætter, hvordan arbejdsforholdene skal være på plejehjem og andre døgninstitutioner.

Lovgivningen udstikker en række generelle anbefalinger og minimumskrav til belysning, støj, temperatur og luftkvalitet på plejehjem og døgninstitutionsbygninger. Nedenfor er samlet en række eksempler på nogle af de betingelser, indeklimaet skal opfylde.

  • Den almene belysning i forskellige døgninstitutioner varierer lidt efter typen af arbejdsopgave. I storkøkkener til tilberedning af kold og varm mad bør belysningen være på 500 lux, mens en almindelig belysning rundt om i bygningen til færdsel og rengøring normalt er passende ved 50 lux. En lysstyrke på 200 lux er som regel tilstrækkeligt ved lejlighedsvis kontorarbejde – dog bør den enkelte arbejdsplads have egne arbejdslamper.
  • En længerevarende lydstyrke på over 85 dB kan give høreskader. Efterklangstiden i større fællesrum bør ikke overskride 0,5 sekunder.
  • Temperaturen giver sjældent anledning til gener, hvis den ved lav fysisk aktivitet ligger mellem 20 og 22 °C.
  • Luften skal være så ren som mulig, og derfor anbefaler Arbejdstilsynet, at mængden af kuldioxid (CO2) ikke bør være højere end 1000 per million dele luft (ppm).

Lovteksterne

Kravene og retningslinjerne til indeklimaet på arbejdspladser og herunder plejehjem og andre døgninstitutioner er nærmere beskrevet følgende steder:


Senest revideret den 14. oktober 2020