Del: - -

Særligt om plejehjem og døgninstitutioner

Her er links til de væsentligste for netop jeres fagområde.

Læs også kort og godt, hvis du vil have et hurtigt overblik over de mest relevante gode råd.

Luftkvalitet
Beboere, som har problemer med hygiejnen, og små lukkede værelser med utilstrækkelig udluftning, kan betyde dårlig luftkvalitet. 

Arbejde i røgfyldte hjem
Beboere må gerne ryge i eget hjem, men du har ret til at lufte ud. Læs mere om det i afsnittet.

Støj 
På mange plejehjem og døgninstitutioner kan larm og råben over længere tid fra blandt andet senildemente og handicappede være generende for den enkelte plejer. I afsnittet om Støj i rum med børn, kan I finde inspiration til at arbejde pædagogisk med at dæmpe støj. I afsnittet om akustik, kan I finde svar på, hvad I kan gøre ved bygningen for at dæmpe effekten af støjen. 

Lys
Et højt niveau af dagslys styrker den naturlige døgnrytme, og generelt vil gode lysforhold mindske risikoen for fejl og arbejdsulykker. Kunstigt døgnrytmelys kan give beboerne en bedre søvnkvalitet og bedre humør. 

Temperatur og træk
Problemer med kulde og varme kan skyldes dårlig isolering eller et ventilationsanlæg, der ikke fungerer korrekt.


Senest revideret den 23. april 2020