Del: - -

Arbejde i røgfyldte hjem er stadig et problem

Hjemmehjælpere, pædagoger og andre, der arbejder i borgernes private hjem, kan være udsat for tobaksforurenet luft.

Selvom Lov om røgfri miljøer i 2007 forbød rygning indendørs på arbejdspladser, er der stadig offentlige medarbejdere, der udsættes for passiv rygning. Det er dem, der arbejder i borgernes egne hjem. Man kan nemlig ikke forbyde folk at ryge hjemme hos dem selv.

De fleste borgere er hensynsfulde og lufter ud, inden de får besøg. Men udluftning fjerner ikke alt. Der er stadig stoffer tilbage fra røgen i boligen, som kan være generende eller skadelige, hvis påvirkningen er tilstrækkelig stor.

Røg er et udbredt arbejdsmiljøproblem

Anni Nørgaard Jensen er arbejdsmiljøkonsulent i Slagelse Kommune. Hun har været med til at skrive en rapport om arbejdsmiljø i private hjem, og rygning er ét ud af syv temaer.

- Vi har ikke undersøgt omfanget af problemet, men fra samtaler med medarbejderne ved vi, at der er udbredte problemer med røg, siger hun.

Dilemma mellem forskellige hensyn og love

Nogle gange bliver problemerne næsten uløselige, fordi der er en grundlæggende konflikt mellem tre love: Serviceloven, Sundhedsloven og Arbejdsmiljøloven.

På den ene side har kommunen pligt til at yde hjælp til borgeren. På den anden side har den også pligt til at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø, og der er ikke rigtig nogen opskrift på, hvordan man forholder sig til det dilemma.

- I praksis kan arbejdsmiljøloven vægte tungest, fordi kommunen har et arbejdsgiveransvar over for medarbejderne. Det betyder dog ikke, at pligten til at levere ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven tilsidesættes, forklarer Anni Nørgaard Jensen.

Røg bliver ikke meldt til Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet (AT) hører ikke om problemerne. I deres vejledning står der, at kommunerne må forbyde rygning i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i en privat bolig.

- Vi oplever ingen klager på området. Det er vores indtryk, at vejledningen efterleves, og at kommunerne er gode til at lave aftaler med borgerne, siger Jens Dissing, der er tilsynschef i Tilsynscenter Syd, der dækker Fyn og den sydlige del af Jylland.

Til det svarer Anni Nørgaard Jensen:

- Folk kontakter ikke arbejdstilsynet om det her, for de får sjældent en løsning ud af det, som de bryder sig om. Man lever med det eller forsøger selv at finde en løsning.

Indsats i BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø

Medarbejderne kontakter heller ikke de faglige organisationer. Det fortæller faglig konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund, Tine Maj Holm. Alligevel vil de gerne gøre noget.

- Det er et dilemma, socialpædagogerne står i hver eneste dag, ikke mindst i psykiatrien. Vi har ikke en gylden løsning, men vi må begynde at tale om det, siger hun.

Hun sidder med i BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. Fællesskabet har med strategiplanen for 2020 valgt at fokusere på blandt andet udsættelse for passiv rygning, når de ansatte arbejder i borgernes private hjem.


Senest revideret den 18. august 2020