Del: - -

Tænk på varmen når facaden renoveres

Efterisolering kan give overophedning om sommeren. Derfor er Aarhus Kommune begyndt at forebygge problemer med varme, når de energirenoverer. De tænker indeklima, når de skal forbedre klimaregnskabet

Nye vinduer og facader kan få store konsekvenser for temperaturen indenfor. Det har man lært i bygningsafdelingen i Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Derfor følger mange andre ting med i kølvandet, ”når nu vi er i gang”. Det fortæller bygningskonsulent Gorm Albertsen.

"Hvis vi bare renoverer facader, så samler vi problemer til os med alt for varme lokaler. Det har vi flere eksempler på," siger han.

Mere isolering kan give overophedning

Allerede før 2015 blev de fleste renoveringer i kommunen gennemført i henhold til isoleringskravene for bygningsreglementet 2015. Derfor blev klimaskærmen både tæt og godt isoleret, men det førte også til mere varme lokaler om sommeren.

Det resulterede i anmærkninger i nogle af de nyrenoverede institutioners APV. Og så endte det, der i første omgang havde til formål at opnå en billigere varmeregning, måske med en større udgift til yderligere ombygninger.

"Nu har vi lært, at med til facaderenovering hører ventilation, og af ventilation følger nye lofter med bedre akustik og bedre belysning. Det er dyrt, men resultatet er en lokalemæssig opdatering, og det er meget bedre for dem, der skal opholde sig i lokalerne," erkender Gorm Albertsen.

Klare indeklimakrav ved udbud

I forbindelse med udbud kræver afdelingen nu, at indeklimaet tilgodeses ud fra ”et helhedssyn”. Der stilles krav til blandt andet støj, træk, afgasning, blænding, luftkvalitet, lysindfald og temperatur.

Flere af kravene er målbare – blandt andet, hvor varmt det må være. Til skolebyggerier må lokalerne være over 27 grader varme i højst 25 timer i skolernes åbningstid. Og nok så væsentligt:

"Kravene skal overholdes med ”passive” tiltag. Det vil sige solafskærmning, beplantning, design af bygningen, solfilm mv. Vi accepterer ikke, at der installeres køleanlæg for at overholde kravene," udtaler maskinmester i afdelingen Peter Lykke Sørensen.

Renoveringer gennemføres i etaper

Når facaderenoveringerne på den måde bliver mere omfattende og dyre, har det indflydelse på, hvor hurtigt skoler og institutioner kan blive renoveret. De bliver nu gennemført i etaper over en længere årrække.

Det er for eksempel sket med Beder Skole. Elever og lærere havde det hundekoldt om vinteren. Det ville tidligere have resulteret i en ren facaderenovering.

Nu kan elever og medarbejdere se frem til at kunne holde varmen, uden at det bliver for varmt i et ventileret lokale med god akustik.

Det er ikke kun godt for deres trivsel. Det kan også ses på indlæring og produktivitet. Det kan du læse mere om i Indeklimaportalens tema om netop det.


Senest revideret den 29. september 2020