Del: - -

Gode råd ved om- og nybygning på hospitaler

Indretning og akustik er nogle af de parametre, I kan skrue på for at sikre et godt lydbillede og et helende hospitalsmiljø, som medarbejderne trives i.

Indretning af hospitaler med akustikvægge kan dæmpe støjen

Af journalist Lone Bolther Rubin

På baggrund af Arbejdstilsynets anbefalinger, en række guides til gode arbejdsrum fra Region Hovedstaden, samt interview med akustiker Claus Møller Petersen fra Sweco og professor ved Göteborg universitet, Kerstin Persson Waye, har vi samlet en række anbefalinger.

Der foregår mange forskellige aktiviteter på et hospital, og derfor er behovene også forskellige. Jo flere mennesker, der skal opholde sig i et rum, og jo flere aktiviteter, der skal foregå, jo mere vil det støje.

Det vil øge behovet for lydisolering og akustisk dæmpning. Det er desuden vigtigt, at det er let at koncentrere sig og at kunne forstå, hvad andre siger.

Rent lydteknisk i forhold til byggerier er der fire væsentlige parametre at se på:

 • Lydisolering mellem adskilte rum, der sikrer, at lyde fra et rum ikke generer i tilstødende lokaler.
 • Akustik med lav efterklangstid, der sikrer, at lyde ikke bliver hængende for længe i rummet. Det gør det lettere at høre og forstå hinanden.
 • Dæmpet trinlyd, så lyden af skridt og anden gulvstøj ikke forplanter sig til andre rum gennem gulve og etagedæk.
 • Sørg for at de tekniske installationer er støjsvage og at støjen ikke generer i opholdsrum.

FOKUS PÅ LYDISOLERING

 1. Placér helikopterlandingsplads og trafikstøj på en måde, så det generer mindst muligt indenfor og langt fra rekreative haver og terrasser. Opsæt eventuelt støjskærme.
 2. Isolér bygningen mod støj udefra. Bag lukkede vinduer i dagtimer, bør trafikstøj målt indenfor ikke overstige 33 dB. I så fald bør der vælges ekstra støjisolerende vinduer med glas i forskellige tykkelser.
 3. Sørg for at indkapsle støjende udendørs installationer.
 4. Placér støjende aktiviteter og personlige samtaler i rum for sig med en høj grad af lydisolering.
 5. Placér støjende udstyr i separate ekstra lydisolerede rum, hvor det er muligt.
 6. Sørg for ekstra god lydisolering ind til sengestuer, hvor indlæggelsestiden er længst.
 7. Indret hospitalet, så transport af patienter og udstyr bliver så kort som mulig.

FOKUS PÅ AKUSTIK

Lovgivningen giver vide rammer for rumklangen, og ifølge forskerne kunne de offentlige anbefalinger med fordel tage et øget hensyn til den megen aktivitet og de mange tekniske installationer på sygehusene.

 1. Offentlige grænseværdier for efterklangstiden er på max 0,8 sekunder på sengestuer og max 0,6 i behandlingsrum, cellekontorer mm.
 2. Rådgivere og forskere anbefaler generelt en lavere efterklangstid. Særligt i rum med høj aktivitet eller sårbare patientgrupper, for eksempel langtidsindlagte, for tidligt fødte børn m.m. Gå gerne ned til en efterklangstid på mellem 0,4 og 0,6 sekunder, som svarer til kravene i daginstitutioner. Det fremmer helingsprocessen for patienten. Medarbejderne kan lettere forstå, hvad andre siger og kan bedre koncentrere sig og undgå fejl.
 3. Brug rengøringsvenlige akustiske materialer, der er godkendt til hospitalsbrug i klasse A.
 4. Akustiske materialer kan sættes op i eksisterende lokaler, hvor der opleves dårlig akustik. Sørg for professionel måling og rådgivning, da efterklangstiden kan være forskellig rundt i rummet, og den rette placering af akustikplader er afgørende.
 5. Læs mere om akustik og absorbenter
 6. Læs også anbefalinger vedrørende akustik på Arbejdstilsynets hjemmeside

FOKUS PÅ TRINLYD

 1. Bløde gulve giver lavere trinlyd. De skal selvfølgelig også være lette at rengøre. Støj fra trinlyd i en sengestue bør maksimalt være 58 dB.
 2. Sørg for, at de svømmende etageadskillelser bliver afbrudt mellem rummene, så lyde ikke kan vandre gennem gulvet til andre rum.

Læs mere

Skal I bygge om eller til, er der mange andre ting, man også skal tænke på. Besøg BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs tema om sygehusbyggeri.

Arbejdsmiljøvejviser for hospitaler fra Arbejdstilsynet. Den indeholder også regler vedr. støj. 

Læs også reglerne om Lydforhold i Bygningsreglementet.


Senest revideret den 14. februar 2024