Del: - -

Gode råd til mere ro på hospitalet

Støj er et vilkår på sygehuset, men den kan ofte dæmpes med små tiltag og ændret adfærd.

Gode råd til mindre støj på hospitaler og sygehuse

Af journalist Lone Bolther Rubin

På baggrund af Arbejdstilsynets anbefalinger, cases og interview med professor Kerstin Persson Waye har vi samlet en række gode råd til, hvordan I kan dæmpe støjen.

Er der brug for en bedre akustik, eller skal I bygge om eller til, så læs også: Gode råd ved om- og nybygning.

ANALYSEFASEN

Lyt og analysér støjen - hvor kommer den fra?

Det er ikke til at høre støjen for bare støj. Den er blevet en naturlig del af jeres hverdag. Brug derfor en time på koncentreret at lytte og notere, hvad der egentlig støjer og generer. Vær især opmærksom på, hvilke lyde der er pludselige og mere kraftige end de andre.

Tag målinger af støjniveau og efterklangstid

Inddrag den tekniske afdeling og få dem eller en ekstern specialist til at måle, hvor højt støjniveauet faktisk er. Det er også en god idé at måle efterklangstiden, som er den tid, en lyd er om at dø ud.

FOKUS PÅ UDSTYR OG ALARMER

Vedligehold og køb det rigtige udstyr

Der kommer mere og mere teknisk udstyr ind på hospitalerne. Sørg for at købe udstyr, der larmer mindst muligt. For eksempel udstyr, der giver mulighed for brug af visuelle/vibrerende alarmer.

Sørg også for at vedligeholde udstyr, kompressorer, køleanlæg, elevatorer, ventilationsanlæg og andre tekniske installationer. Misligholdelse kan give øget støj. Støj fra tekniske installationer bør ikke overstige 35 dB.

Mange afdelinger har skærpede krav til luftskifte, og her er ventilationen ofte en betydelig støjkilde.

Skift hjul på vogne, der larmer

Gamle hjul skramler. Nye hjul på rullevogne og dropstativer kan gøre dem næsten lydløse.

Få styr på skramlende plader

Løse plader på rullevogne støjer rigtig meget. Små plastik-dutter også kaldet sildeøjne kan dæmpe støjen. Man kan også skrue pladen fast. Tænk også over det, næste gang I skal vælge nye vogne til afdelingen.

Sæt en dæmper på skabene

Er I på en afdeling, hvor der ofte skal hentes noget i skabene, så er det en rigtig god idé at sætte lyddæmpende skabslukkere i lågerne. Lyden af et skab, der smækker, går meget let gennem væggen bagved.

Sæt en dæmper på dørene

Automatisk dørluk kan være ekstremt støjende. Undersøg om I kan finde en mindre støjende dørlukker.

Sæt en akustikvæg op, hvis der er behov

En mobil akustisk skillevæg kan eventuelt sættes op for at afskærme en samtale eller en anden støjende adfærd.

FOKUS PÅ ADFÆRD OG ORGANISATION

Undgå unødvendige alarmer

Skru ned for lyden til alarmerne eller overvej, om de kan være visuelle/vibrerende. Snak sammen om, hvor grænsen skal gå, før der går en alarm. Vikarer, elever og nyansatte skal oplæres.

Hvis I desuden kan fjerne unødvendige alarmer, vil det skabe øget tryghed hos patienterne og mindske antallet af stressende kontakter til personalet.

Sæt ord på støjende adfærd

Hvad kan I gøre anderledes? Snak om det. Sæt små sedler op, der kan minde jer om at dæmpe jeres støjende adfærd. Sørg for, at dialog om støj bliver opfattet positivt og ikke som en irriterende løftet pegefinger. Udpeg evt. nogle støjambassadører.

Flyt støjende aktiviteter

Det kan for eksempel larme en del at pakke udstyr ud. Det er meningsfyldt støj for den, der gør det, men for andre er den generende. Kan jeres støjende aktiviteter flyttes til et aflukket rum, hvor den ikke generer?

Luk døre og vinduer til støjkilder

Luk dørene ind til buret, så kan I snakke sammen uden at genere dem på den anden side. Luk også dørene ind til andre støjende aktiviteter. Luk vinduer og ventiler, hvis I er generet af larm, der kommer udefra.

Brug fodtøj, der ikke larmer, når I går

Træsko støjer mere end gummisko. Vælg sko med støddæmpende såler - det er også godt for fysikken.

Planlæg arbejdet, så der er ro

Arbejde, der kræver meget kommunikation, bør adskilles fra arbejde, der kræver ro og koncentration.

Læs også gode råd fra Arbejdstilsynet her


Senest revideret den 14. februar 2024