Konsekvenser og symptomer

Tør luft - eller relativ lav fugtighed på under 25-30% - har indflydelse på medarbejdernes velbefindende, sundhed og præstation.

Irriterede øjne

Når luftfugtigheden er lav bliver øjets tårefilm ustabil og derfor mere følsom overfor f.eks. kemiske stoffer, støv og pollen.

Dårligere præstation

Folk, der arbejder ved computer eller læser meget, præsterer mindre, hvis arbejdet foregår i tør luft, end hvis det foregår i luft med højere fugtighed.

Træthed

Folk fortæller også, at de er mere trætte i tør luft.

Irriterede luftveje

Den tørre luft kan påvirke luftvejene negativt hos astmatikere.

Tør hud

Den manglende fugtighed i luften kan også give mere tør hud.

Smitterisiko

Tør luft giver gode betingelser for luftbåren virus. De lever længere og bliver hængende i luften i et større område i længere tid.

Statisk elektricitet

Et andet problem ved lav relativ luftfugtighed er statisk elektricitet. Statisk elektricitet er en elektrisk spænding, der opstår, når to materialer, der er højt isolerede og dårlige til at lede elektrisk spænding, gnider mod hinanden. Hvis der er lav luftfugtighed i rummet forstærkes den elektriske opladning, fordi det manglende vand forringer ledeevnen.

Kilde: Dr.med. et lic.scient. Peder Wolkoff, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdmiljø


Senest revideret den 19. april 2020