Del: - -

Mennesker giver dårlig luft

Mange mennesker i et lokale kan give dårlig luft, hvis rummet er for lille eller der ikke tilføres nok frisk luft

Mennesker ånder, prutter og emmer af det, man kalder bioeffluenter, og det påvirker luftens kvalitet og vores præstationsevne negativt. I nogle tilfælde kan vi sprede smitte med virus, og kraftig parfume kan forringe luften og gøre den tung. 

CO2 kan bruges som indikator på, om indholdet bioeffluenter i luften er for høj, men forskning tyder på, at det ikke er CO2, men derimod bioeffluenterne der gør luften usund.

Det kan du læse mere om i artiklen: Er CO synderen - eller bare en indikator?

CO2 bruges som indikator, fordi vi indånder ilt og udånder CO2, og det er lettere at måle på end bioeffluenter, som består af mange forskellige ting. Derfor er der også regler for, hvor meget CO2 der må være i forskellige sammenhænge. I klasseværelser og på kontorer bør koncentrationen af CO2 ikke overstige 0,1 procent, ofte opgjort som 1.000 ppm.

Fysisk aktivitet emmer mere

Ventilation og indretning skal passe til den fysiske aktivitet, der foregår i rummet. Leg og tumlen stiller f.eks. store krav til lokalets størrelse og udluftning.

Antallet af personer i forhold til rummets størrelse er også væsentligt. Arbejdstilsynets minimumskrav er 12 kubikmeter luft per person. Mere plads kan være nødvendig, hvis der er høj aktivitet i rummet. Med effektiv ventilation, accepterer arbejdstilsynet ned til 8 kubikmeter per medarbejder. Se mere i AT-vejledningen A1.11 om Arbejdsrum på faste arbejdssteder.

Hvis I oplever dårlig luft, kan I prøve at fordele folk over flere rum, gå ud eller forbedre udluftningen i lokalerne.

Ventilation og udluftning

Naturlig udluftning ved at åbne vinduer og ventiler kan afhjælpe mange gener. Luft ud i pauser eller frikvarterer, så luften er ren til folk igen skal opholde sig i rummet. På den måde undgås også ubehageligt træk. Udeordninger i f.eks. børnehaven er en god måde at reducere belastningen af luften indenfor.

I lokaler med mange mennesker er det ofte nødvendigt at supplere med mekanisk ventilation.

Ventilationssystemet skal hele tiden holdes vedlige og rengøres for at fungere optimalt. Det er vigtigt, at udluftningsriste ikke dækkes til, så en effektiv ventilation forhindres. Daglige brugere af lokalet bør kende ventilationsanlægget og kunne betjene det.

Læs også:


Senest revideret den 24. november 2021