Del: - -

Roberta tager både lugten og skraldet

Lugtgenerne fra bleaffald er reduceret med en mobil robot, der henter affald på plejecentret Engparken i Ikast-Brande Kommune. Samtidig sparer personalet både tid, skridt og tunge løft.

Roberta kører med det beskidte vasketøj, så personalet ikke behøver lugte så meget til det

Af journalist Lone Bolther Rubin. Foto:MIR

“Jeg er ankommet og venter i 10 minutter”. Sådan siger Roberta, når hun ankommer til en afdeling på plejecentret Engparken for at fjerne ildelugtende bleaffald. 

Roberta er ellers en meget stille robot, som går sine egne veje og pænt undgår at gå ind i nogen eller noget. Hun har en fast rute- og køreplan på plejehjemmet, hvor hun kører i døgndrift. Desuden kan personalet tilkalde Roberta til ad hoc opgaver på taxa-manér.

”Før lå affaldet på afdelingen i længere tid, og det gav nogle lugtgener, som vi har reduceret med Roberta. Nu er det mere behageligt og mere tilfredsstillende at være her for både beboere, gæster og personale, siger lokalleder Ruth Juhl Jensen.

Billigere bekæmpelse af lugt end affaldssug

Selve ideen til en transportrobot på plejecentret Engparken opstod, da Ikast-Brande Kommune skulle udtænke rammerne for et nyt, moderne plejecenter. Her ville man gerne tænke teknologien ind i arkitekturen, arbejdsgangene og trivslen for beboere og personale. Det fortæller Dorthe Iversen, der er distriktsleder i Ikast-Brande Kommune Syd.

“På mange plejecentre er der en lugt af affald inde i bo-enheden, som vi gerne vil eliminere. Vi så først på affaldssug som løsning på affaldshåndteringen, men det viste sig at være en meget stor og dyr installation. Derfor besluttede vi at iværksætte dette innovationsprojekt, hvor vi ser, hvilke nye muligheder og gevinster mobile robotter kan skabe,” siger hun.

Resultatet er så tilfredsstillende, at det nu bliver indarbejdet i det nye plejecenter. Her bliver det muligt at udnytte teknologien endnu bedre. I dag er det sådan, at pedellen skal tømme Roberta, før hun kan tage en ny runde. I det nye byggeri vil Roberta selv kunne tømme affaldet af.

Ipad’s vil gøre det lettere at bede robotten om hjælp

Selvom Roberta kan gøre meget selv, skal hun også have hjælp af personalet. Roberta kan nemlig ikke selv lugte, hvornår der er brug for at hente affald.

”Anvendelsen af Roberta kan udvikles. Med I-pads og elektronisk bestilling tror jeg, det bliver nemmere for medarbejderne at kalde på den, når de står med en affaldspose, der lugter. I dag skal de ringe til pedellen,” siger Ruth Juhl Jensen.

Supplerer med luftrensere

Engparken kan ikke reducere alle lugtgener med robotten, så der bruges også luftrensere i nogle få hjem. De har den fordel, at de også kan reducere lugtgenerne fra tobaksrøg.

Der er flere fordele ved at bruge robotten. I alt sparer robotten plejepersonalet for 48 minutters affaldshåndtering i løbet af en vagt, hvor seks medarbejdere ellers 1-2 gange skulle transportere sække hen til en affaldscontainer i den modsatte ende af plejehjemmet.

Især på de tyndt bemandede tidspunkter kunne det være problematisk at skulle forlade en afdeling med affald. Nu kan medarbejderne koncentrere sig om at tage sig af beboerne.


Senest revideret den 16. februar 2024