Symptomer på dårligt indeklima

Hvilke indeklimaproblemer er symptomerne markør for, og hvordan kender I forskel på, om de er arbejdsrelaterede eller ej? Læs mere her.

Man kan være generet af dårlige lysforhold, kulde, træk og varme. Men nogle gange udvikler generne sig til egentlige symptomer. Desuden kan dårlig luftkvalitet, som man ikke umiddelbart mærker, give problemer.

De typiske symptomer på dårligt indeklima er irritation i øjne, næse eller svælg, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Men det er samtidig nogle meget almindelige symptomer og kan også skyldes mange andre ting. F.eks. brug af make up, infektioner, bekymringer eller stress.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvor mange af medarbejderne, der har symptomer, inden man konkluderer, at det har noget at gøre med indeklimaet. Man kan også se på, hvor voldsomme symptomerne er, samt hvor, hvor tit og hvornår de optræder.

Læs også: Sæt spot på symptomer i APV’en (indsæt link)

Har en medarbejder allergi eller astma, vil de ofte være sensitive og have stærkere symptomer end deres kolleger. De kan således være en indikator på, at der er noget galt med indeklimaet. Læs også særskilte tema’er om

Forsvinder når arbejdet slutter

Hvis symptomerne skyldes dårligt indeklima på arbejdet, vil de typisk forsvinde, når man holder fri. Men det er individuelt, hvor lang tid der går, før symptomerne fortager sig.

”For nogen letter de om aftenen, for andre er det først i løbet af et par dage, at de får det bedre,” siger overlæge ph.d. Harald Meyer fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. 

Læs også: Sådan kan en arbejdsmedicinsk afdeling hjælpe (indsæt link)

Har man også problemer med indeklimaet derhjemme, vil man dog opleve, at symptomerne fortsætter efter fyraften.

Symptomer og de mulige årsager

Herunder er en oversigt over de typiske symptomer på dårligt indeklima, og hvad de kan skyldes. Se også indeklimahjulet, som RealDania har udviklet nederst i artiklen, hvor der skelnes mellem det sansede indeklima og det skjulte.

Irriterede luftveje

Hvis I oplever konstant irritation i hals og næse og måske hoster og nyser, så kan det skyldes støv i sammenhæng med andre skadelige stoffer eller partikler. Hvæsende vejrtrækning og åndedrætsbesvær kan også skyldes ozon fra såkaldte luftrensere eller ældre laserprintere.

Det er bedst, hvis I kan fjerne kilden til den dårlige luftkvalitet, men ellers vil bedre ventilation og rengøring ofte hjælpe på problemet.

Kløe og svie i øjne, næse, mund og svælg samt hyppige forkølelser

Hyppige forkølelser og irriterede slimhinder som sviende øjne og kløende næse kan skyldes problemer med skjult skimmelsvamp eller kemisk afgasning fra byggematerialer og inventar. Effekten forstærkes, hvis der er støvet.

Nye materialer bør have tid til at afgasse, og ellers er rengøring, øget ventilation og udluftning en mulig løsning. Skimmelsvamp skal fjernes af professionelle. Læs mere om fugt og skimmel her

Irriterede øjne kan også skyldes lang tid bag en skærm. Læs det særskilte tema om øjenirritation. 

Hyppige forkølelser kan også skyldes træk og kulde eller store temperaturudsving.

Træthed og manglende koncentration

Bliver I ofte trætte og mister koncentrationen i løbet af arbejdsdagen, kan det skyldes, at luften ikke er frisk. Det er let at konstatere ved at måle koncentrationen af CO2 i indeluften hen over dagen i rum med mange mennesker. Det er et problem, hvis den ofte eller i længere perioder kommer over 1000 parts per million (ppm). Øget ventilation eller udluftning kan løse problemet.

Dårlige lysforhold og støj kan også medføre træthed og besvær med at koncentrere sig.

Hovedpine

Udbredt arbejdsrelateret hovedpine kan skyldes afgasning fra byggematerialer og inventar. Det kan også skyldes spændinger, som evt. kan forstærkes, hvis man er udsat for eksempelvis træk, støj, blændinger og dårlige lysforhold.

Infektioner

Der er ingen bevis for, at dårligt indeklima medfører flere infektioner som bihulebetændelse og halsbetændelse, men som overlæge Harald Meyer siger:

”Velfungerende slimhinder er en barriere for infektioner, så rent logisk vil irriterede slimhinder på grund at dårligt indeklima, måske øge risikoen for at blive smittet med en infektion.”

Indeklimahjulet er udviklet af RealDania i forbindelse med projektet Sunde Boliger. Sådan noget som skimmelsvamp hører ind under ’fugtophobning’, og støv under ’besværlig rengøring’. Klik for stort billede.


Senest revideret den 18. juni 2020