Gode råd til at komme mere ud

Foto: Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune

Hvis man gerne vil have friskere og sundere medarbejdere og kolleger, er det en god idé at skabe en kultur og nogle omgivelser, der giver folk lyst til at komme ud i løbet af arbejdsdagen. Her er en række gode råd:

1. Involver medarbejderne, og definér hvad I vil

Har I brug for at få bevægelse ind i hverdagen, gælder det om at få ro i hovedet, eller er der brug for at ryste medarbejderne sammen i nogle andre omgivelser?

Involver medarbejderne og hør, hvad de kunne have behov for i løbet af dagen. Måske er det noget helt fjerde, og måske er der flere forskellige behov blandt medarbejderne. "Ildsjælen" eller ledelsen rammer ikke nødvendigvis plet på alles vegne.

Skal eksisterende rammer eventuelt ændres, kan det være en god idé at gøre det selv. Det at arbejde sammen om noget helt andet og på tværs af teams, kan give helt nyt liv til arbejdspladsen.

2. Hvilke arbejdsopgaver kan flyttes ud?

Prøv at se på jeres arbejde. Hvad kan nemt flyttes udenfor? Mange møder, også telefonmøder, kan sagtens holdes ude omkring et bord eller som walk and talk. Et vindue kan bruges til at klæbe post-its op på.

Måske har I nogle elever eller borgere, som også kunne have glæde af at komme udenfor. Måske kan I flytte genoptræning af borgere, undervisning eller samtaler ud under åben himmel eller under et halvtag.

3. Kortlæg jeres muligheder

Hvad har I selv på matriklen, og hvad er der i umiddelbar nærhed? En parkeringsplads kan ikke det samme som en skov, en strand eller en park.

En gårdhave eller en tagterrasse er bedre end ingenting, og der skal måske ikke så meget til for at gøre stedet mere indbydende.

4. De gode omgivelser

Omgivelserne skal passe til formålet.

Skal udemiljøet være afstressende, så skal det indrettes med vilde naturelementer og trygge rammer, hvor der er ro.

Er der brug for sociale aktiviteter, så skal man måske etablere et udendørs bordtennisbord, en boldbane eller bare nogle lækre siddemiljøer.

Vil medarbejderne gerne sidde med computeren udenfor, skal der skabes læ og skygge.

Har I bare lyst til at tænke ud af boksen, så kan det være en idé at etablere walk-and-talk stier til alternative møder.

Undervisning, genoptræning og andre borgerrelaterede aktiviteter stiller helt andre krav til udemiljøet. Tænk ud af boksen - for eksempel ved at gå ud, mens I gør det.

5. Lad ledelsen gå først

Hvis ledelsen begynder at holde pauser eller flytte møder udenfor, bliver det helt automatisk en accepteret kultur på arbejdspladsen.

En god start kan være at holde medarbejderudviklingssamtaler(MUS), mens I går en tur. Det kan sommetider være lettere at få sagt noget, der er svært, når man går ved siden af hinanden, end når man sidder på hver sin side af lederens skrivebord.

Når udearbejde er en accepteret del af kulturen, har kollegerne også et ansvar for at invitere de sidste med ud. Selvom de siger nej tak, så giver det dem følelsen af at være ønsket i selskabet.

Skilte og billeder af aktive og effektive møder udenfor kan også være med til at minde folk om, at de kan gå ud i arbejdstiden. Læg walk&talk og udeområder ind som et mødelokale, der hvor man booker sig ind.

6. Snak om fordele og oplevelser

Mange undlader at gå ud, selvom de har muligheden for det. Find ud af hvorfor, og hvordan de har det med det.

Mange synes, de har for travlt og tror ikke på, at det kan være effektivt at arbejde ude eller holde en pause. De kan måske blive provokeret af, at kollegerne går ud ”i stedet for at arbejde”.

Derfor er det vigtigt at fortælle kollegerne, hvad I får ud af at gå ud. Fortæl om de oplevelser, det gav at være ude, og hvordan det påvirker lysten til at arbejde videre.

7. Ud i al slags vejr

Stil gummistøvler, regnslag og paraplyer til rådighed, og stil dem synligt, så folk bliver mindet om, at man også kan stikke hovedet udenfor, når det regner.


Senest revideret den 18. april 2020