Del: - -

Gode råd til involvering af brugere

Her er nogle tips til, hvordan I får succes med at involvere brugerne, når I bygger nyt eller bygger om. Samme tilgang kan også bruges i forbindelse med indretningen, hvis I skal flytte eller flytte om.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Her er nogle tips til, hvordan I får succes med at involvere brugerne, når I bygger nyt eller bygger om. Samme tilgang kan også bruges i forbindelse med indretningen, hvis I skal flytte eller flytte om.

Spørg de rigtige

Find frem til de brugere, der er mest repræsentative, så både de bløde, de arbejdsmiljømæssige og de tekniske behov kommer frem. Spørg også nogle, der repræsenterer fremtidens brugere. Det er bygherrens ansvar, at byggeriet kan stå i mange år.

Planlæg og sæt tid af til processen

Den øverste byggeledelse skal være indforstået med, at brugerne høres, og der skal være tid til både proces og til at implementere brugernes input. Alt kan ikke planlægges, så der skal være lidt elastik til ændringer. Det kan være bygherren selv, rådgiveren eller en proceskonsulent, der leder processen.

Spørg så tidligt som muligt

Man kan involvere brugerne i hele processen, men indflydelsen er størst i begyndelsen af fasen, og det er med til at skabe ejerskab til byggeriet. Det øger som regel også forståelsen for, at der skal prioriteres inden for budgettets rammer. Det er også relevant at få brugernes kommentarer til konkrete forslag under projekteringen. Spørg ind til behov og gør op med vanetænkning.

Afstem forventninger

Ikke alle drømme kan opfyldes, så det er vigtigt at forklare, hvilken grad af brugerinvolve­ring, der er tale om: Skal brugerne udvikle idéer, kommentere på forslag eller blot orienteres om en beslutning? Vær også tydelig om, hvornår muligheden for indflydelse ophører.

Vurder indeklimaet før og efter

Få en vurdering af indeklimaet, som det er nu og gør eventuelt brug af værktøjer, der kan illustrere, hvad man får ud af forskellige tiltag. Læs mere her.

Klæd brugerne på til processen

Brugerne har ikke altid byggefaglig viden, og det er derfor de professionelles opgave at guide dem igennem beslutningsprocesserne og at orientere dem om muligheder, de måske ikke vidste eksisterede.

Kommunikér

Det er vigtigt løbende at informere brugerne om byggeriet og eventuelle ændringer og sikre sig, at de føler sig hørt og forstået. Brug et sprog som målgruppen forstår – gør for eksempel brug af tegninger, 3D og mock-up (1:1 modeller).

Link til værktøjer

Workshops, walk-and-talk, studieture, simuleringsspil, scenarie-metoden eller prioriteringsplade? Der er mange metoder til at arbejde med involverende processer.

Bygger I nyt? Bygherreforeningen har samlet en række erfaringer fra forskellige projekter, hvor man også kan finde konkrete metoder:

  • Vaerdibyg.dk er et samarbejde mellem flere organisationer, der formidler best practise i byggeprocesser. Her er en overskuelig vejledning til involvering af brugere, en detaljeret case og eksempler på dagsorden, interessentanalyse mv.

Senest revideret den 9. februar 2023