Del: - -

Hvordan hjælper man sin kollega med Tinnitus?

Tinnitus er et symptom – ikke en sygdom, men for nogen er lyden så ulidelig, at det har følger for livskvaliteten, arbejdsglæden og arbejdsevnen.

Undersøgelser har vist at ca. 50 % af personer med tinnitus også lider af hyperacusis – altså af lydfølsomhed.

Af Jette Damsø Johansen, Specialkonsulent, Center for Hjælpemidler og Kommunikation

Personer med tinnitus kan have følger som: koncentrationsbesvær, hurtig udtrætning, nervøsitet, irritabilitet og stress. Det betyder, at har du en kollega, som er meget generet af tinnitus og måske også af lydfølsomhed, vil du sikkert opleve, at der ikke skal så meget til at ”vælte” hende/ham.

Det bedste du kan gøre som kollega, er at vise forståelse for at det kan være svært at leve med tinnitus. Spørg gerne ind til, hvilke situationer din kollega oplever som særdeles vanskelige og hvilke hun har det fint med. Måske man kunne fordele opgaverne lidt anderledes?

I perioder kan din kollega være sårbar overfor arbejdsmæssig stress. Vær opmærksom på at der i disse perioder ikke lægges voldsomme arbejdsbyrder på kollegaen.

Tinnitus kan ikke behandles, så den forsvinder helt, men man kan tilrettelægge en hverdag, så den fylder mindst muligt. Det kan være arbejdsopgaver, som er overskuelige og hvor der ikke er alt for stort arbejdspres. Det kan være, at der er behagelige lyde i omgivelserne og at der ikke er stressende støj.

Og sidst men ikke mindst skal kollegaen med tinnitus lære at fokusere væk fra sin tinnitus. At lære bevidst at trænge den i bagrunden. Det kan et kommunkationscenter hjælpe med.

Hvordan kan Tinnitus og Lydfølsomhed behandles?

På Center for Hjælpemidler og Kommunikation i Aabenraa har man igennem mange år behandles tinntius og lydfølsomhed med en kombination af samtaler og lydterapi.

Behandlingen omfatter en grundig gennemgang af det audiogram (høretest) ørelægen har lavet. Der gives rådgivning om årsager til tinnitus, ledsagersymtomer samt hvordan man kan arbejde med at mestre sin hverdag, når man er generet af tinnitus. Ofte drøftes også arbejde og de problemstillinger, der kan være i den henseende, når man f.eks. har svært ved at høre i støjende omgivelser, eller man udtrættes hurtigt.

Derudover tilbydes lydterapi i form af høreapparater, der kan maskere tinnitus. Det drejer sig om bag-øret apparater med åben tilpasning.

Har personen med tinnitus problemer med at falde i søvn om aftenen, fordi tinnitus generer indsovningen, så tilbydes personen en afprøvning med bedsidemasker.

Bedsidemaskeren er en lille lydgenerator, som kan afspille forskellige naturlyde. Det kunne være havets brusen, en bæks rislen eller vindens susen.

En bedsidemasker kan søges over Servicelovens § 112.

I Aabenraa forestås behandling af hørepædagog, socialrådgiver og auiologiassistent.

Behandling for tinnitus og lydfølsomhed tilbydes af de fleste kommunikationscentre i landet.

Referencer:

Gerhard Andersson, Institut for Psykologi, Uppsala Universitet og Audiologisk afd.
MTF-Nyt 3, 2003: Vejledning for udredning af tinnitus og hyperacusis, 2006


Senest revideret den 18. august 2020