Del: - -

Hjælpen

Hjælpen til personer med tinnitus går først og fremmest ud på at lære vedkommende at fjerne opmærksomheden fra sin tinnitus.

I en del tilfælde kan høreapparater være en rigtig god hjælp, da lyde fra omgivelserne forstærkes op til et niveau, der er lidt højere end den oplevede styrke af tinnitus. Det kaldes populært for maskering af tinnitus.

Der findes også deciderede tinnitusmaskere. De ligner et ganske almindeligt høreapparat, men de frembringer svage lyde, der sendes ind i øret for på den måde at maskere tinnituslyden.

En del personer med tinnitus oplever søvnproblemer. Netop mangel på søvn kan forværre oplevelsen af tinnitus ganske betragteligt. Her kan en såkaldt bed-side-masker være en rigtig god hjælp. Det er et lille apparat, der anbringes ved siden af sengen, og den tilhørende lille højttaler lægges under hovedpuden.

Apparatet kan indstilles til at afspille forskellige naturlyde, såsom rislende vandløb, bølgebrus, lyden af regnvejr mv. Så i stedet for at lytte til tinnitussen, lytter personen til disse naturlyde.

Endelig bør det nævnes, at muskelspændinger i nakkeregion eller kæber (uhensigtsmæssig bidfunktion) kan være årsag til tinnitus. I sådanne tilfælde kan der være hjælp at hente hos en fysioterapeut eller tandlæge.


Senest revideret den 26. marts 2020