Del: - -

Regler og vejledninger om statisk elektricitet

Ifølge At-vejledning A.1.11 om Arbejdsrum på faste arbejdssteder, må overflader IKKE kunne danne statisk elektricitet, der er sundhedsskadelig eller kraftigt generende.

Hvis mere end 5-10 pct. af medarbejderne klager over gener fra statisk elektricitet, bør arbejdspladsen undersøge problemet og gøre noget ved det. Læs om måling her.

Arbejdstilsynet har aldrig givet isolerede påbud på området, men har nogle generelle anbefalinger om forebyggelse af statisk elektricitet på kontorer og i undervisningslokaler.


Senest revideret den 14. oktober 2020