Hvad er indeklima

Indeklimaet er et kompliceret sammenspil af lys, lyd og luft. Det har stor betydning for vores sundhed, trivsel og koncentrationsevne, men vi opdager ikke altid sammenhængen, hvis det halter. Derfor er indeklimaet et vigtigt arbejdsmiljøemne

Et godt indeklima er essentielt, hvis vi skal kunne arbejde optimalt og trives på jobbet. Når man taler om indeklimaet tænkes hovedsageligt på forhold som:

Alle temaer er udfoldet på denne hjemmeside med nyeste viden, gode råd og erfaringer fra forskellige arbejdspladser.

Nogle gange kan gode forhold på et indeklimaområde fremkalde negative effekter på andre. Rigeligt dagslys kan for eksempel give overophedning i perioder, eller tilstrækkelig ventilation kan resultere i gener fra træk. Det er altså også vigtigt at afstemme forventninger og balancere fordele og ulemper.

Hvad gør man ved problemer?

Et godt indeklima er bestemt af en kombination af bygningens og lokalernes udformning, indretning og vedligeholdelse. Indeklimaet skal desuden ses i sammenhæng med de aktiviteter og de behov, børn og voksne har i rummet.

Når indeklimaet giver problemer, skyldes det ofte træk, fugt, forurening, uhensigtsmæssig temperatur og støj.

Mange problemer kan afhjælpes med simple tiltag ved at ændre på adfærden, gøre mere rent eller vedligeholde og justere bygningens installationer som termostater og ventilation. Andre gange skal der ombygninger til.

Det er arbejdsmiljøorganisationen, der skal holde øje med indeklimaet, og det er altid en god idé at inddrage brugerne i at finde løsninger.

Hvordan mærker man et dårligt indeklima?

Nogle problemer kan vi umiddelbart mærke. Du ved, hvis det trækker, det er koldt, eller det larmer. Andre problemer kan vi kun måle os frem til. Det er for eksempel hvor frisk luften er, om der er lys nok på arbejdsstationen, eller om der er skimmelsporer i luften.

Men der kan også være problemer, som er meget svære at opdage. Det kan for eksempel være skjult skimmelsvamp i konstruktionen eller afgasning fra materialer. Så begynder vi først at interessere os for årsager, når flere medarbejdere klager over symptomer som, at de er trætte, at øjnene svier, at de har hovedpine, eller at de ikke kan koncentrere sig.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle personer er mere følsomme over for påvirkninger end andre. For eksempel hvis man har astma. De kan altså være en ’første indikation på’, at noget er galt.

Andre årsager til de samme symptomer

Forsvinder symptomerne i weekender eller ferier kan det tyde på, at årsagen skal findes på arbejdspladsen. Symptomerne skyldes dog ikke altid et dårligt indeklima.

Hvis der er knas i det psykisk arbejdsmiljø, kan det udløse lignende symptomer. Desuden vil medarbejdere der mistrives have en lavere tærskel over for gener fra indeklimaet, end dem der trives.

Når enkeltpersoner oplever gener fra indeklimaet, kan det skyldes personlig mistrivsel eller uhensigtsmæssig adfærd. For eksempel fordi man ikke klæder sig på til forholdene.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø på Etsundtarbejdsliv.dk