Del: - -

Gode aftaler om hjemmearbejde kan også handle om indeklima

En aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om hjemmearbejde kan inspirere til at tage hånd om indeklimaet på hjemmekontoret. Sådan en aftale har de for eksempel lavet i Egedal Kommune. I Faaborg-Midtfyn Kommune har de lavet en særskilt APV for hjemmearbejdet.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Ifølge Arbejdstilsynet skal ansatte medvirke til, at arbejdsforholdene ved hjemmearbejde 'er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige'. I At-vejledning 3.1.7 om Hjemmearbejde er der listet en række forhold om arbejdsmiljø og -vilkår, som der skal være styr på. Læs mere i artiklen Regler og krav til hjemmearbejdspladsen på kropogkontor.dk

Der er dog begrænset, hvilke forhold om indeklimaet der er beskrevet i vejledningen. Faktisk er det kun en række regler om tilstrækkelig belysning uden blænding, der er nævnt, og de gælder kun, hvis medarbejderen arbejder hjemme ved en skærm i mere end to dage om ugen.

Medarbejdere er glade for en klar aftale

Det behøver dog ikke holde arbejdspladserne tilbage med at aftale et godt indeklima på hjemmekontoret. Sådan en aftale har Egedal Kommune for eksempel haft siden 2020 som led i en ny organisationskultur som ’fleksibel arbejdsplads’. Aftalen blev opdateret i 2022, da Arbejdstilsynet publicerede en ny vejledning om hjemmearbejde.

”Vi blev bare enige om, at vi var nødt til at have en konkret aftale, for vi havde nogle medarbejdere, der ønskede at arbejde en del hjemme. Medarbejderne er rigtig glade for at have en klar aftale. Alle kender den, og den er let at finde i vores system,” siger Hanne Appelgreen, der er HK-fællestillidsrepræsentant i Egedal Kommune.

Læs også: Gode råd til godt indeklima på hjemmekontoret

Støj og luftkvalitet er en del af aftalen

Aftalen er baseret på, at det er frivilligt for medarbejdere at arbejde hjemmefra, og den skal underskrives af begge parter, hvis medarbejderen ønsker at arbejde hjemme i mere end to dage om ugen. Den gælder desuden i vinteren 2022-23, hvor rådhuset har været lukket hver fredag for at spare på strømmen.

Aftalen handler blandt andet om arbejdsredskaber, møbler, hvem der betaler for hvad og altså også om indeklimaet. Følgende punkter om indeklima er en del af det, som medarbejderen skal bidrage med:

  • Der er hensigtsmæssig almen- og særbelysning, hvor du arbejder
  • At der ikke er generende blænding, refleksion og solindfang, hvor der arbejdes
  • Udstyr, der ikke udsender støj og generende varme
  • Passende luftfugtighed og ventilation i lokalet

Hanne Appelgreen husker ikke, hvorfor støj, udluftning og luftfugtighed kom med i aftalen.

”Men jeg tænker, det handler om, at vi tænker på vores medarbejdere og har blik for, at de skal have det godt. Det nytter jo ikke, at vi kan stille et optimalt indeklima til rådighed for medarbejderne på arbejdspladsen, og så virker det ikke derhjemme,” siger hun og tilføjer, at hun selv husker at åbne vinduet, når hun arbejder hjemme.

”Man ved jo godt, at det er svært at bevare koncentrationen i et belumret indeklima,” siger Hanne Appelgreen.

Læs også temaet: Indeklima og produktivitet

Hjemmearbejdet er en del af APV’en

Arbejdsmiljøloven gælder også for arbejde hjemme. Det betyder, at arbejdsforholdene skal være i orden, når du arbejder hjemme hos dig selv. Hjemmearbejde er generelt omfattet af virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV). Det er altså de samme arbejdsmiljøemner, man skal forholde sig til for distancearbejdet. Arbejdsmiljøorganisationen skal efter aftale også kunne komme på besøg på hjemmearbejdspladsen. Det er nu ikke noget, Egedal Kommune har benyttet sig af.

”Med aftalen giver vi nogle opmærksomhedspunkter, men vi kan jo ikke rende og tjekke, om medarbejderne husker at åbne vinduerne,” forklarer Hanne Appelgreen.

Kommunen har lige gennemført en APV, en trivselsmåling og en ledelsesevaluering, og der er ingen tegn på, at der er problemer på hjemmekontorerne rundt omkring.

”Vi taler om arbejdsmiljøet på hjemmearbejdspladsen en gang om året, når vi evaluerer vores retningslinjer,” fortæller Hanne Appelgreen.

Læs mere om APV for hjemmearbejdspladsen

Faaborg-Midtfyn Kommune har lavet særskilt APV

I Faaborg-Midtfyn Kommune begyndte man at tale om arbejdsmiljø på hjemmekontoret under Corona.

I økonomiafdelingen med cirka 30 medarbejdere, besluttede man sig for at lave en arbejdspladsvurdering (APV) særskilt for hjemmearbejdet. Det fortæller Gitte Trudsøe Pallesen, der er arbejdsmiljørepræsentant i Økonomi, der holder til på rådhuset.

”Vi skulle hver især udfylde, hvordan det fungerede, og hvad vi manglede. I starten sad nogle med den bærbare i skødet, og det gik jo ikke. Nu har vi etablerede hjemmekontorer med hæve-sænke-borde, skærm, tastatur, mus og headset,” fortæller Gitte Trudsøe Pallesen.

Siden Covid-19 slap sit tag på medarbejderne, fik de lov til fortsat at arbejde hjemme i stort omfang, hvis de ville. Det er der mange, der benytter sig af, også Gitte Trudsøe Pallesen.

Det blev yderligere forstærket i 2023, hvor rådhuset i Ringe har lukket om fredagen frem til 1. maj for at spare på strøm og varme. I den forbindelse er det de færreste, der vælger at møde ind på en af kommunens andre lokationer.

Opfordrer medarbejderne til at gå ture i løbet af dagen

Økonomiafdelingen har for nylig evalueret hjemmearbejdet, og det overordnede billede er, at folk er meget tilfredse med det. De fremhæver især muligheden for at kunne fordybe sig uden forstyrrelser.

Indeklimaet har ikke været særskilt nævnt i APV’en, men det er Gittes indtryk, at folk er gode til at tage vare på deres arbejdsmiljø.

”Vores chef har opfordret til, at man går nogle små ture i løbet af dagen og får noget frisk luft, for man får ikke bevæget sig så meget, når man arbejder hjemme. Jeg er selv god til at gå en tur, lufte ud og åbne døren,” siger Gitte Trudsøe Pallesen.

Hun har også fundet ud af at skaffe sig noget ekstra lys og placere skrivebordet ved siden af vinduet, så der ikke er genskin i skærmen.

”Ja, og rengøringen er jo op til en selv. Der kommer ikke lige nogen forbi og siger, at standarden skal følges,” griner hun.

Rammeaftaler har ikke indeklima med

Læs mere om, hvilke rammer en aftale skal indeholde, hvis der skal være mulighed for fast tilbagevendende hjemmearbejde:

Indeklima er ikke en del af rammeaftalen – så det skal man selv tage initiativ til at bringe ind.


Senest revideret den 6. november 2023