Del: - -

Om indeklimaportalen

Indeklimaportalen leverer grundlæggende viden om indeklima til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre, der har særlig interesse i arbejdsmiljø.

Opgave, målgrupper og formål

Formålet er at øge opmærksomheden på indeklimaet. Hensigten er, at interessenterne hver for sig og sammen får inspiration til at arbejde for et bedre indeklima -eventuelt i samarbejde med de bygningsansvarlige og diverse rådgivere.
Derudover henvender indeklimaportalen.dk sig til arkitekter, ingeniører og bygherrerådgivere, som her kan finde viden om, hvilke særlige udfordringer der er med indeklimaet på forskellige typer offentlige arbejdspladser. De kan desuden finde inspiration til at udvikle samarbejdet med de pågældende arbejdspladser. 

Om indholdet

Indeklimaportalen behandler mange forskellige emner og delemner på området. Blandt andet lys, støj, temperatur, luftkvalitet, ventilation, fugt og statisk elektricitet. Hvert emne belyses ud fra forskellige vinkler: 
  • Fordele ved godt indeklima
  • Årsager til problemer med indeklimaet 
  • Typiske symptomer på dårligt indeklima 
  • Konkrete løsningsforslag, gode råd, cases og tjeklister 
  • Links til regler og yderligere information på internettet
Derudover beskriver vi de særlige forhold, der gælder, når I skal bygge nyt eller om. Afsnittet BYG MED OMTANKE er særligt henvendt til medlemmer af byggeudvalget og andre aktører, der samarbejder om et nyt byggeri på det offentlige område og finanssektoren. 

God praksis

Bag indeklimaportalen står BFA Velfærd og Offentlig administration og BFA Finans. Indeklimaportalen.dk er fællesinformation fra arbejdsgivere og fagforeninger indenfor velfærd og offentlig administration samt finans og udtrykker, hvad parterne er enige om er god praksis på arbejdsmiljøområdet.

Kontakt BFA Velfærd og Offentlig administrations sekretariat.


Senest revideret den 14. januar 2021