Del: - -

Bortskaffelse: Aflever brugte pærer og lysstofrør på genbrugsstationen

Der er værdifulde råstoffer i brugte pærer og lysstofrør, og 98 pct. af dem kan genanvendes, hvis de bortskaffes korrekt. Desuden er der kviksølv i sparepærer og lysstofrør, som kan forurene miljøet.

Smid derfor ALDRIG brugte lyskilder i en almindelig skraldespand.

Aflever i stedet dine udtjente pærer og lysstofrør på genbrugsstationen i de beholdere, der er beregnet til formålet. De skal ikke i containeren til glasgenbrug eller småt brændbart. Nogle steder kan du aflevere pærer til miljøskabe og miljøbiler.

Håndter ødelagte lyskilder varsomt

Gamle lysstofrør og sparepærer indeholder kviksølv. Du skal derfor være varsom, når du håndterer ødelagte lysstofrør og sparepærer.

  • Åben et vindue, så du minimerer påvirkningen af kviksølvdampe.
  • Brug ikke kost, men skrab resterne sammen med et stykke karton og en våd køkkenrulle. Brug handsker.
  • Læg resterne i en lufttæt beholder, og aflever den på genbrugsstationen som farligt affald.
  • Luft ekstra ud og få området undersøgt for eventuel PCB-forurening.

ADVARSEL: Lysstofrør med PCB i kondensatorerne

Kondensatorer i lysstofarmaturer fra perioden 1950-1986 indeholder store mængder af det farlige stof, PCB, som kan påvirke indeklimaet. Har I mistanke om, at I har den slags armaturer, så skal I have professionel hjælp til at håndtere dem.

Har kondensatorerne lækket olie, er der særdeles høj risiko for, at inventar og bygningsdele er forurenet med PCB – og at der er PCB i indeklimaet. I skal derfor få en professionel til at undersøge lokalerne for eventuel forurening.

Læs miljøstyrelsens Vejledning om håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer.

Du kan også gå direkte til en oversigt over, hvilke fabrikater der er fundet PCB i bilag 1.

Kondensatorerne afleveres enten som elektronikaffald eller som farligt affald i overensstemmelse med reglerne i den enkelte kommune.

Læs også vores tema om PCB.


Senest revideret den 21. april 2020