Del: - -

Spørgsmål og svar

Typiske spørgsmål og svar fra medarbejdere, der oplever problemer med indeklimaet.

Jeg får det ofte dårligt og bliver utilpas, når jeg er på arbejde. Jeg har også – ligesom mine kollegaer – været mere syg på det sidste. Kan det have noget at gøre med indeklimaet?
Svar: En række forskellige symptomer kan være et tegn på dårligt indeklima. Det kan skyldes indeklimaet, hvis du f.eks. oplever irritation af øjne, tørre slimhinder, hoste, hudirritationer, træthed, hovedpine eller kvalme. Oplever man et dårligt indeklima over længere tid, er der også større risiko for at blive syg.

Læs mere om typiske symptomer

Jeg oplever symptomer på dårligt indeklima, men mine kollegaer har ingen problemer med at opholde sig på arbejdspladsen. Er det mig, der er noget galt med?
Svar: Det er meget individuelt, hvordan mennesker reagerer på de samme påvirkninger. Hvis du har allergi eller astma, vil du ofte være den første til at bemærke et dårligt indeklima. Dine reaktioner kan være et forvarsel om, at problemerne snart breder sig til andre på arbejdsstedet. Under alle omstændigheder skal der gøres noget ved problemet, for det er bygningen eller arbejdsforholdene, der er noget galt med, og ikke dig.

Læs mere om typiske symptomer

Jeg er ofte træt og har hovedpine, når jeg tager hjem fra arbejde. Hvad kan årsagen være?
Svar: De mest direkte årsager til hovedpine og træthed er for høj temperatur, dårlig luft, et højt støjniveau eller forkert belysning. Hovedpine kan også opstå, hvis du som følge af spejlinger og reflekser, kulde og træk spænder i musklerne. Du skal desuden være opmærksom på andre årsager end det fysiske arbejdsmiljø. F.eks. kan en stresset arbejdsdag, vanskelige patienter eller et dårligt forhold til kollegaerne også føre til hovedpine og træthed. 

Læs mere om typiske årsager

Vi har forskellige problemer med indeklimaet på arbejdspladsen. Kan vi selv gøre noget for at forbedre det?
Svar: Mange problemer med indeklimaet kan du og dine kollegaer løse med simple tiltag. Det kan f.eks. være nyttigt at sætte sig ind i, hvordan termostater, ventilation, varmeanlæg og solafskærmning fungerer. I andre tilfælde kan det hjælpe at ændre på indretningen i lokalet, så lys, luft, temperatur og støj opleves anderledes.

Læs mere om typiske årsager

Der er en meget dårlig luft i det lokale, hvor jeg opholder mig det meste af dagen. Hvad kan jeg gøre for at det bliver bedre?
Svar: Dårlig luft kan ofte forbedres med simple tiltag. Start med at åbne vinduer i pauserne, så der kommer frisk luft ind og sørg for at ventilationen kører rigtigt. Sørg for, at der er ryddet op på skriveborde mv., så der kan gøres grundigt rent. Røg forringer luften indendørs betydeligt.

Læs mere om dårlig luft

Der er så meget støj på min arbejdsplads, at jeg bliver træt i hovedet og har svært ved at koncentrere mig. Kan jeg selv gøre noget for, at det bliver bedre?
Svar: Afhængig af hvor støjen kommer fra, kan forskellige mindre tiltag løse en del af problemet. Mange børn og voksne i et lokale støjer mere. Fordel folk over flere rum eller opsæt små flytbare skillevægge. Filt under borde og stole eller tæpper på gulvet er også med til at dæmpe støjen. På kontorer kan det hjælpe på støjniveauet, hvis telefonernes ringelyd skrues ned, og hvis de, der taler meget i telefon, sidder adskilt fra andre. 

Læs mere om støj og akustik

Der er problemer med indeklimaet på min arbejdsplads. Hvem skal jeg henvende mig til for at få hjælp til at løse problemerne?
Svar: Hvis der er problemer med indeklimaet, som du ikke selv kan løse, skal du henvende dig til din sikkerhedsrepræsentant eller arbejdsleder. Hvis de ikke umiddelbart selv kan løse problemet, kan de sørge for at problemet bliver undersøgt nærmere eller kommer med i den næste arbejdspladsvurdering (APV). Det er op til deres vurdering, om der er behov for at indkalde særlig ekspertise. 

Læs mere om roller og ansvar 

Der er mange problemer med indeklimaet på min arbejdsplads, men der bliver ikke gjort noget ved dem. Findes der ingen regler, der fastsætter, hvordan arbejdsforholdene skal være på arbejdspladsen?
Svar: Arbejdsmiljøloven udstikker de overordnede rammer for arbejdsforholdene på arbejdspladsen og indeholder en række minimumskrav, der skal opfyldes. Arbejdet skal altid kunne foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. På baggrund af Arbejdsmiljøloven har Arbejdstilsynet udarbejdet en lang række detaljerede krav og anbefalinger omkring arbejdsmiljøet og herunder indeklimaet. For hvert tema på Indeklimaportalen har vi skitseret, hvilke regler der gælder - ligesom vi henviser til relevante vejledninger fra Arbejdstilsynet.


Senest revideret den 05. april 2020