Del: - -

Årsager til irriterede øjne

Tør luft, varme og træk tørrer øjnene ud. Dårlige lysforhold, kemi i luften og støv kan forværre irritationen, ligesom skærmarbejde, der får os til at blinke mindre.

Der er flere forskellige årsager til øjenirritation. Vi har mere eller mindre robuste øjne, der gør, at påvirkninger udefra opleves forskelligt fra person til person. Jo ældre vi er, jo lettere påvirkes øjnene.

Kun omkring fem pct. af befolkningen har dog egentlige øjenlidelser, der dagligt forårsager irritationen. Resten kan forklares med ydre påvirkninger og dårlige blinke-vaner. Der er fire primære årsager:

  1. Tårefilmen udtørres
  2. Øjet udsættes for irriterende stoffer i luften
  3. Øjenmuskulaturen er blevet stiv og har svært ved at ændre fokus
  4. Lysforholdene er dårlige

Tørt og varmt indeklima tørrer øjnene ud

Tørre øjne er den hyppigste årsag til irritationer. Dr.med. et lic.scient. Peder Wolkoff fra NFA fortæller, at øjet er udstyret med en naturlig regulering af fugtigheden.

En temperaturfølsom nerve resulterer i mindre produktion af tårevæske, når det er for varmt. Det gør ikke så meget udenfor, hvor luften bliver mere fugtig, når temperaturen stiger, men inde kan det give problemer.

I et ventileret og opvarmet indeklima følger luftfugtigheden ikke nødvendigvis med temperaturen. Om vinteren er den tilførte udeluft tør – samtidig med, at den er varmet op. Er den tørre luft over 23 grader, falder produktionen af tårevæske hos mange, og så begynder det at give problemer.

Dobbelt selvforstærkende effekt

Der er tale om en dobbelt selvforstærkende effekt: Den høje temperatur sænker tåreproduktionen – mens den lavere fugtighed i luften øger vandtabet fra øjet. Det gør hurtigere øjnene tørre og irriterede. Hvis der samtidig er træk, vil situationen forværres yderligere.

- Træk er direkte med til at accelerere vandtabet i øjet, siger Peder Wolkoff.

Ifølge Arbejdstilsynet er den relative fugtighed i kontormiljøer lavest og typisk under 20 pct. fra jan til marts. Læs mere om tør luft her.

En del af de medfølgende gener på slimhinderne kan reduceres ved at sørge for temperaturer på omkring 21 grader, som i øvrigt også opleves som mest komfortabel for de fleste mennesker.

Kemi og partikler forværrer irritationen

Er der samtidig med tør og varm luft kemiske stoffer i luften (læs om mere om afgasning), så øges risikoen for irriterede øjne. Det kan for eksempel være formaldehyd eller forskellige duftstoffer fra nyt inventar. Støv og partikler kan også forværre tilstanden. For eksempel når vi gnider os i øjnene.

Det betyder også noget, hvordan øjnene har det, når vi møder ind på arbejde. Hvis de har været udsat for forurenet luft fra trafikken eller træk på cykelturen, så kan øjet være mere modtagelig for påvirkninger fra indeklimaet.

Det optimale indeklima

Ifølge Peder Wolkoff har et optimalt indeklima for øjnene en luftfugtighed på omkring 40-60 pct. og en temperatur på under 23 grader. Uden træk og uden kemiske stoffer og støv. Endelig skal lysforholdene være gode. Læs mere her om lys i forhold til indeklima her.

Skærmarbejde giver også tørre øjne

Indeklimaet er ikke alene om at give medarbejderne irriterede øjne. Når vi læser eller arbejder koncentreret ved en skærm, blinker vi omkring en tredjedel mindre end ellers.

Dermed bliver overfladen ikke smurt med tårevæske så tit, og øjet udtørres hurtigere. Dette kan modvirkes, hvis vi med jævne mellemrum holder mikropauser og ser længere væk fra skærmen – for eksempel ud gennem et vindue.

Skærmens placering betyder desuden noget for, hvor meget vi åbner øjenlågene. Jo mere øjet er åbent, jo mere kan det udtørre. Skærmens overkant skal helst være placeret cirka 10-30 grader under øjenhøjde, så vi kigger lidt nedad.

Personlige forhold

Øjenmuskulaturen ændrer sig med alderen. Det kan resultere i et behov for skærmbriller. På Sundarbejdsplads.dk kan du finde mere om regler vedrørende skærm og øjne.

En række andre personlige forhold kan også påvirke øjnene, så de lettere bliver irriterede. Det kan være brug af make-up, visse typer medicin eller kontaktlinser. Læs også artiklen om gode råd til at mindske øjenirritationer.


Senest revideret den 12. februar 2024