Del: - -

Allergi på arbejdet

Mange ser allergi som en privat sag, der ikke vedkommer arbejdspladsen. Men fremmedstofferne, som fører til allergiske reaktioner, kan lige så let forekomme på arbejdspladsen som i hjemmet. Det er derfor vigtigt at tage hensyn til den enkelte medarbejder, både i det daglige og i den overordnede planlægning.

Arbejdsmiljøorganisationen har et særligt ansvar

Der kan være mange ting på en arbejdsplads, der fører til forringelse af luftkvaliteten. Der findes en række overordnede kilder, men derudover har hvert enkelt erhverv og hvert enkel arbejdsplads nogle specielle forhold, man skal være opmærksom på. Det er der derfor arbejdsmiljøorganisationens ansvar at identificere de kritiske forhold på den enkelte arbejdsplads.

Arbejdsmiljøgruppen er arbejdspladsens egen rådgiver inden for arbejdsmiljø og skal medvirke til, at der arbejdes systematisk for et godt indeklima. Gruppen skal være med til at løse praktiske problemer i hverdagen samt vurdere, om der er behov for yderligere undersøgelser og sagkyndig bistand udefra. Du kan læse mere om arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklimaet i branchevejledningen 'Bedre indeklima'.

Arbejdsmiljøloven

I relation til allergi findes der ikke et detaljeret regelsæt, som de danske arbejdspladser skal leve op til. Arbejdsmiljøloven siger godt nok, at arbejdsgiveren er forpligtiget til at sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Med hvad sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt betyder, er ofte afhængigt af arbejdspladsens fortolkninger. Men det gør ikke emnet mindre vigtigt. Hensynet til den enkelte er et fælles ansvar, som ikke bør overses.

Vigtigheden af en god personalepolitik

En god arbejdsmiljø- og personalepolitik gør det lettere for allergikere at trives på arbejdspladsen. Men der skal vel at mærke være tale om en personalepolitik, som tager afsæt i en god dialog, hvor den enkeltes behov bliver hørt. Den skal handle om at skabe nogle fælles holdninger, herunder hvordan arbejdspladsen skal forholde sig til allergi-problemer.


Senest revideret den 22. april 2020