Solvarme

Især i sommerhalvåret kan varmen udefra blive et problem. Det gælder også om foråret og efteråret, når solen står relativt lavt, men i mange timer. Den kan komme fra sol gennem glasruder eller fra store tagflader og facader, der er dårligt isolerede.

Temperaturen på arbejdspladsen er afhængig af, hvor meget varme der tilføres, og hvor meget der forsvinder igen. Hvis den høje temperatur skyldes, at der kommer for meget varme ind udefra, må man forsøge at begrænse den.

Vinduer og afskærmning

Varmen i sommerperioden opstår typisk ved solindfald gennem vinduet, som varmer rummet op. Varmetilskuddet gennem et vindue på ca. 1 kvm kan svare til varmeafgivelsen fra en mellemstor elradiator.

Man kan anvende solafskærmning for at undgå, at varmen bliver for kraftig. Vær opmærksom på, at ca. halvdelen af varmen i østvendte lokaler kommer ind inden kl. 8.00. Solafskærmningen skal derfor trækkes for om aftenen for at gøre mest mulig gavn. 

Solafskærmning kan være fast udhæng, en mekanisk/automatisk udvendig eller indvendig løsning.

Læs også Særskilt tema om solafskærmning

Isolering, tag og facader

God isolering er ikke kun afgørende om vinteren. På varme dage kan der ske en væsentlig varmetilførsel fra store tagflader og facader, der er dårligt isolerede.

Det medfører, at indvendige vægge og lofter i arbejdsrummet opvarmes, så der kommer en ubehagelig varmestråling. Som tommelfingerregel bør loft og vægge ikke overstige en temperatur på 30 °C. Hvis varmestrålingen bliver for stærk, kan det være nødvendigt at isolere taget og facader.

Det er heller ikke lige meget, hvilke vinduesglas og -rammer der er brugt i bygningen. Aluminiumsrammer vil således transportere både kulde og varme ind i bygningen. Der bruges i dag forskellige typer ruder til nord- og sydvendte vinduer.

Har I mistanke om, at varmen skyldes vinduerne eller en dårlig isolering, bør I kontakte en rådgiver for at få en effektiv løsning.


Senest revideret den 23. april 2020